Ekonomické knihy nejsou nudné! Tipy pro vášnivé čtenáře na léto 2020

Letošní léto možná nebude pro mnohé z nás tolik akční jako to předešlé, ale zato si ho každý může zpříjemnit třeba zajímavou knížkou. O tom, že ekonomické knihy nemusí být úplně na škodu, společně s tipem na to, co stojí za přečtení nebo co teď zrovna frčí, by se dalo mluvit strašně dlouho. Sokolská33 vám přináší velmi stručné tipy na některé knihy, které vás mohou svou zajímavostí nadchnout.

Pro fanoušky a fanynky behaviorální ekonomie a ekonomické psychologie

Zajímá vás něco z psychologie a jak vlastně lidské rozhodování, o kterém se učíte, skutečně probíhá? Potom tady jsou knihy jako např. Myšlení rychlé a pomalé od nobelisty D. Kahnemana. Je to obsáhlá knížka, která ilustruje, jakých chyb se dopouštíme na kognitivní bázi. Autor ukazuje spoustu různých zkreslení i toho, jak snadné třeba je se mýlit. Zároveň obsahuje, kromě kognitivní aj. psychologie, také kapitoly k behaviorální ekonomii, kde psychologii propojuje s ekonomií. Kniha je psaná velmi jednoduše a čtenář doslova hltá každou stránku, protože styl, jakým je napsaná, je skvělý.

Když už jsme u těch klasických děl, dalším klasickým dílem je Neočekávané chování, příběh o behaviorální ekonomii od R. Thalera, dalšího novodobého nositele Nobelovy ceny za ekonomii. Autor už se více zabývá ekonomickým chováním a všímá si různých paradoxů, které dokládá i na konkrétních příkladech z reálného světa. Kniha je velmi jednoduše napsaná a obohacující. Základních myšlenek a poznatků behaviorální ekonomie je zde celá řada a nemůže chybět ani oblast behaviorálních financí.

Pokud byste chtěli více psychologii než ekonomii, tak kromě D. Kahnemana tady ještě je kniha Rozhodování a intuice od Niny Schautové. I v této knize jsou mnohé poznatky z kognitivních věd a z behaviorální psychologie. Rozhodování je zde vnímáno jako něco intuitivního. Autorka nabízí určitou strategii, návod, jak učinit naše rozhodování smysluplné. I tato kniha se čte jedním dechem. Taky není příliš obsáhlá a dlouhá a nabízí také praktičtější pohled na věc

Populární knihy o ekonomii a politologii

Úplnou klasikou je třeba Ekonomie dobra a zla od českého ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. Kniha je velmi zajímavá a nabízí pohled na ekonomické otázky očima filozofie a náboženství. Nechybí zde základní etické otázky ani kritika podoby ekonomie, jakou známe dnes. Existují tři vydání. Pro skutečné obohacení a zážitek autor článku doporučuje nejlépe 3. vydání, které je však také nejobsáhlejší.

Od Tomáše Sedláčka ale také vyšly méně známé mini-knihy formou rozhovorů, např. (R)evoluční ekonomie o systému a lidech nebo Soumrak homo economicus.

Pokrok – 10 důvodů, proč se těšit na budoucnost od Johana Norberga nabízí inspirativní a jednoduchý výklad toho, co jsme za poslední století dokázali. Kniha je vlastně do jisté míry reakcí na novodobé pesimistické nálady ve společnosti, které jsou zapříčiněny celou řadou věcí. O tom, proč žijeme v nejlepší době našich dějin, si můžete přečíst tady (kniha vznikla ještě před Covidem). Jde o velice čtivou publikaci.

Pro zájemce o historii ekonomického myšlení a její vývoj po současnost spolu se základními ekonomickými myšlenkami je tady komiksové podání Ekonomix: Jak funguje (a nefunguje) ekonomika od M. Goodwina a D. E. Burra. Zajímavým způsobem jsou podány odpovědi na základní ekonomické otázky a o jejich dopadu na společnost. Jedná se o velmi čtivou knihu, která se vzhledem ke své formě čte sama.

O tom, jaké jsou současné problémy české ekonomiky, o současném socio-ekonomickém modelu s přesahem do politické situace od r. 1989, píše David Klimeš ve své knize Jak probudit Česko.  

Velmi obsáhlou knihu Kapitál ve 21. století, zabývající se nerovností a vycházející z hluboké analýzy, napsal T. Pikkety. Když už jsme u těch nerovností, dalšími levicovými autory s vybranou literaturou jsou např. M. Hauser (Kapitalismus jako zombie) nebo I. Švihlíková (Proč jsme se stali kolonií, Kapitalismus, socialismus a budoucnost, spolu s M. Tejklem). Oba autoři se vyjadřují k post-transformačnímu období, historií, a především současnosti. M. Hauser nabízí spíše filozofující výklad, zatímco I. Švihlíková socio-ekonomický a politologický výklad. Upozorňuje na určité fenomény, které nemusí být tolik vidět, ale které působí jako určitá deformace v dnešním systému. Často skloňované pojmy jako neoliberalismus, liberalismus, socialismus, mocenské vztahy a ekonomický systém. Jde především o levicová díla a levicové úvahy, které se mnohdy liší od některých poznatků z ekonomie, jakou známe, protože ta je zase více pravicová než levicová.

Abychom nebyli pouze levicoví čtenáři, tak za zajímavá lze považovat nová vydání myšlenek L. V. Misese. Jde o knihy jako např. Socialismus, Liberalismus nebo Lidské jednání. Souhrn ústředních myšlenek významných představitelů liberálně-ekonomického myšlení nabízí ve své knize Liberální ekonomie, kořeny euroamerické civilizace Tomáš Ježek.

Snad jsme vás trochu něčím inspirovali a alespoň 1 z knih vám nabídne čtenářské potěšení.

Zdroj úvodní fotografie: Pixabay.com