Ekonomové krváceli pro záchranu životů

Ve středu 2. října 2019 se ve Fakultní nemocnici Ostrava na Krevním centru konala akce Daruj krev s EkF. Univerzitní štafetu vyslala jako první v roce 2016 Sokolská33 za podpory Ekonomické fakulty a nyní se k nám vrátila. Jak v pořadí již osmé darování krve za Vysokou školu báňskou probíhalo?

Od půl deváté ráno se začali scházet studenti a pedagogové, převážně z Ekonomické fakulty. Po vstupních testech a kontrolních odběrech nakonec darovalo krev celkem 38 lidí. Z toho 27 úplně poprvé. V rámci předávání štafety na VŠB tak darovalo krev a její složky už více než 600 dárců!

Jedním z prvodárců byl i student prvního ročníku Ekonomické fakulty, Matěj Bartek, který je na VŠB – TU Ostrava teprve tři týdny. „Je to super pocit. Neomdlel jsem a určitě půjdu darovat znovu. Už jsem chtěl darovat dříve, ale teď se naskytla dobrá příležitost,“ hodnotí své první darování Matěj.

Z naší redakce darovala poprvé krev naše marketérka Nikol Phamová. „Mé dárcovství bylo se vším všudy. Ze začátku jsem musela projít kontrolami s menším odběrem, zda jsem vůbec vhodný dárce. Potom jsem si lehla do křesla, kde mě sestřička napíchla a vysvětlovala mi další podrobnosti ohledně krve. Mezitím mě navštívil průvod z vedení fakulty a univerzity, kteří si mě nafotili a natočili ze všech úhlů. Po skončení odběru mi sestřička obvázala ruku, doprovodila mě do čekárny, kde na mě dohlížela další sestřička. Musím ale říct, že to byla příjemná zkušenost a určitě se ráda vrátím darovat znovu.“

Když Sokolská33 výzvu předávala, vyzývala Hornicko-geologickou fakultu štafetou v podobě transfuzního sáčku. V roce 2017, po tom, co darovala krev již čtvrtá fakulta, vytvořila Vysoká škola báňská plastiku nazvanou Báňská kapka krve. Ta teď zahájila druhé kolo po dalších fakultách.

Jsme nesmírně rádi, že se z akce darování krve stala již několikaletá tradice. Děkujeme tehdejším členům redakce a vedení Ekonomické fakulty, kteří se chytli iniciativy a první krevní výzvy se zhostili. Poděkování patří i univerzitě a všem jejím fakultám, které ve výzvě pokračují, a v neposlední řadě všem studentům, pedagogům a zaměstnancům Vysoké školy báňské, kteří se nebojí ukázat, co v sobě mají, a společně chodí zachraňovat životy.

Těšíme se na vás za půl roku, opět v Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava, kde bude probíhat další darování, tentokrát s Hornicko-geologickou fakultou.

This slideshow requires JavaScript.