Jak distančně ukončit vysokoškolské studium

Bohužel i nás studentů se v současnosti týkají stále se měnící nařízení vlády, kterým je nutno se přizpůsobit. Z tohoto důvodu postupně dochází ke tvorbě nových studijních vyhlášek, kterými se studium na Ekonomické fakultě přizpůsobuje aktuálnímu dění. Vyznat se v nových nařízeních může být někdy matoucí, a tak vám pro jistotu přinášíme krátké shrnutí, jak lze vlastně úspěšně ukončit vaše letošní studium na vysoké škole.

V souvislosti s blížícím se koncem semestru vydal děkan Ekonomické fakulty vyhlášku EkF_VYH_20_009 děkana Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava k ověřování a hodnocení studijních výsledků v režimu distanční (bezkontaktní) výuky, která je platná od 28. dubna 2020 a jejíž plné znění naleznete v tomto odkazu.

Podle této vyhlášky se nemění způsob zakončení předmětů. Ty můžete stále ukončit buď zápočtem, klasifikovaným zápočtem, zkouškou, nebo zápočtem a následně vykonanou zkouškou. Specifické však je, že všechny tyto způsoby zakončení musí být provedeny distančním způsobem. Jak takové ověření výsledků probíhá?

1. Ústní přezkoušení

Z daného předmětu můžete být přezkoušeni ústně. V tomto případě se však musíte s pedagogem domluvit na platformě, ve které bude přezkoušení probíhat – např. Microsoft Teams, BigBlue Button, Zoom nebo třeba Skype. Pro samotné zkoušení pak musíte mít vlastní zařízení, které má nainstalovanou kameru, aby bylo možné ověřit vaši identitu. V případě, že nemáte vlastní zařízení, na kterém byste přezkoušení vykonali, je možné přezkoušení absolvovat i přímo na Ekonomické fakultě, konkrétně v jedné z učeben A1001, 2, 3, či 4. Tuto skutečnost však musíte nejpozději tři dny před konáním ústního přezkoušení sdělit danému pedagogovi, který vám následně den před konáním zkoušky sdělí číslo učebny. Otázky vám budou buď přiděleny, nebo si je budete moci vylosovat – dle domluvy s pedagogem. V případě technického výpadku delšího než jednu minutu vám však může být položena otázka nová.

2. Písemný test

Zakončit předmět lze i písemným testem, který bude probíhat skrze platformu LMS Moodle. Pro realizaci testu je nutné, abyste měli k dispozici dvě technická zařízení – jedno pro psaní samotného testu a druhé pro ověření vaší identifikace a vašeho chování během písemného testu. Toto ověřování může být opět provedeno pomocí platforem MS Teams apod. Test lze psát také přímo ze školy, opět se však musíte s pedagogem předem domluvit. Pedagogové mohou zároveň požadovat, abyste si do svého zařízení stáhli speciální internetový prohlížeč Safe Exam Browser, který si jednoduše stáhnete zde. K platformě i do systému LMS se musíte přihlásit 15 minut před plánovaným termínem zahájení písemného testu. V případě, že dojde během testu k přerušení internetového spojení, může být písemný test anulován.

V žádném případě nedoporučujeme pokoušet se při zkoušení jakkoliv podvádět. Při zjištění bude pedagog toto podvodné jednání řešit s Disciplinární komisí EkF VŠB-TUO.

Přejeme vám mnoho úspěchů při zkouškách!

Zdroj úvodní fotografie: Pixabay.com