Jaké je studium doktorandů?

Brzy nás čeká období státnic, někteří školu budou opouštět s vysněným diplomem, někteří pak třeba zamíří na další cestu studiem a stanou se studenty doktorského studia. Jaké toto studium je? Co obnáší? Co naše respondenty nejvíce v jejich roli baví? O tom se nám rozepsali doktorandi z kateder ekonomie, národohospodářské a práva.

Otázky:

  • Co vás motivovalo k doktorskému studiu?
  • Jakou oblast zájmu jste si pro své doktorské studium vybrali a proč?
  • Máte ještě nějakou práci nad rámec svého studia?
  • Co vás na studiu nejvíce baví, s čím máte naopak potíže?
  • Plánujete po získání doktorátu zůstat v akademické sféře?

Ing. Jakub Pavelek, Katedra ekonomie

1. Co vás motivovalo k doktorskému studiu?

Především doktorandi, které jsem poznal z dob svého studia. Od nich jsem zjistil, co doktorské studium obnáší a jaké jsou jeho výhody i nevýhody, a řekl jsem si, že až budu velký, chci být jako oni.

2. Jakou oblast zájmu jste si pro své doktorské studium vybrali a proč?

Nakonec jsem skončil u fiskální politiky. Za své studium jsem vystřídal spoustu oblastí, něco mi sedělo víc a něco méně. Fiskální politika mě oslovila, rád bych věděl, jak to zařídit, aby vlády škodily ekonomice co nejmíň. Samozřejmě se ale nevyhýbám ani jiným tématům, ke kterým mám blízko.

3. Máte ještě nějakou práci nad rámec svého studia?

Ne, teď už ne.

4.Co vás na studiu nejvíce baví, s čím máte naopak potíže?

Výuka je zajímavá a zábavná. Obzvláště, když jsou zajímaví a zvídaví studenti. Naopak mi dělá problém donutit se k vědecké části studia. Velice rád čtu zajímavé a poučné články a knihy, ale následně to v něco přetvořit už se mi moc nechce, ale postupně na tom pracuji a čím dál více zlepšuji.

5. Plánujete po získání doktorátu zůstat v akademické sféře?

Pokud se mi Ph.D. podaří dokončit a jestli mě tady budou chtít, tak zůstanu rád.

Ing. Michaela Petrová, Katedra práva

1.Co vás motivovalo k doktorskému studiu?

Pro doktorské studium jsem se rozhodla, dá se říct, až na poslední chvíli, a to před magisterskými státnicemi. Abych řekla pravdu, studium mě bavilo, a jelikož jsem neměla práci, ve které bych chtěla zůstat celý život, tak jsem se rozhodla pokračovat ve studiu a zkusit si tak i roli učitele.

2. Jakou oblast zájmu jste si pro své doktorské studium vybrali a proč?

Titul inženýr jsem získala v oboru Ekonomika a právo v podnikání a oblast práva mě bavila natolik, že jsem zůstala na katedře práva. Téma své disertace mám z oblasti mezinárodního obchodního práva, kde se věnuji rizikům v mezinárodním obchodě a jejich minimalizaci.

3. Máte ještě nějakou práci nad rámec svého studia?

V prvním semestru studia jsem pracovala na exekutorském úřadě a musím říct, že lze krásně skloubit práci a studium. Vše záleží na domluvě a na tom, jak si vše naplánuji. Nyní práci nemám, ale především z důvodu, že chci vycestovat do zahraničí a poté si najít něco bližšího mému oboru.

4. Co vás na studiu nejvíce baví, s čím máte naopak potíže?

Na studiu mě baví to, že je to už takové volnější. Své povinnosti, jako jsou zkoušky, si mohu naplánovat, jak chci a tím pádem lze vše zvládnout i při práci. Po prvních hodinách v roli učitele jsem našla zalíbení i v této pozici. Ze začátku člověk bojuje s trémou a nejistotou, ale je to dobrý pocit, když můžete své znalosti předat dalším. Důležitou součástí studia je psaní článků. Ale i tuto činnost lze spojit s užitečným a nemyslím tím jen pro využití článků při psaní disertační práce, ale pro cestování a získávání důležitých kontaktů. Vždy se s článkem snažím vyjet na konferenci, takže kromě výše uvedeného mám za napsání takovou odměnu formou výletu. Největší potíž mám zatím asi jen s předmětem Kvantitativní metody ekonomické analýzy. Jelikož jsem na katedře práva, tak kvantitativní metody nejsou zrovna mým šálkem čaje, ale věřím, že se to dá zvládnout.

5. Plánujete po získání doktorátu zůstat v akademické sféře?

Musím říct, že zatím jsem s životem na akademické půdě spokojená. Nevím, co přinese budoucnost, jsem přece jen v prvním ročníku, ale představě zůstat na vysoké škole se nebráním.

Ing. Jakub Vontroba, Katedra národohospodářská

1. Co vás motivovalo k doktorskému studiu?

Motivací bylo hned několik. Ta nejpovrchnější byla prodloužit si studentská léta. Nejdůležitější motivací pro mě ale osobně bylo to, že jsem si chtěl zkusit učit a vůbec zažít život na fakultě z trochu jiného úhlu pohledu, a v neposlední řadě jsem chtěl zjistit, jestli na to vůbec mám.

2. Jakou oblast zájmu jste si pro své doktorské studium vybrali a proč?

Pocházím z regionu, který se potýká s úbytkem obyvatel, což s sebou přináší spoustu negativních důsledků. To mě motivovalo k výběru tématu disertační práce, ve které bych se měl věnovat výzkumu faktorů migrace z měst na úrovni Evropy, přičemž k tomuto tématu přistupuji z behaviorálního hlediska.

3. Máte ještě nějakou práci nad rámec svého studia?

Nad rámec doktorského studia jsem „u nás“ v Sokolské33 redaktor a editor rubriky, a kromě toho ještě „dobrovolničím“.

4. Co vás na studiu nejvíce baví, s čím máte naopak potíže?

Baví mě učit a psát články. Největší potíže mám asi s tím, s čím se trápí čas od času téměř každý jiný student na univerzitě, a to se zkouškami.

5. Plánujete po získání doktorátu zůstat v akademické sféře?

Kdybych získal doktorát, tak si umím představit i tento scénář.

Zdroj úvodní fotografie: Pixabay.com