„Komunikace je klíčovým prvkem ke spokojeným zákazníkům,“ říká Kamila Zárychtová, zakladatelka Business for Breakfast v České republice

Ať už si to chceme přiznat, či ne, komunikace je základem fungování nejen ve vztahu zákazník–firma, ale také v našem osobním životě. My jsme vyzpovídali odbornici na networking Kamilu Zárychtovou, zakladatelku a současnou ředitelku konceptu Business for Breakfast v České republice.

Jak jste se dostala k networkingu?

V Británii mě pozval majitel společnosti Business for Breakfast na podnikatelskou snídani. Všichni tam měli chuť si navzájem pomáhat, byli otevření, sdíleli si navzájem zkušenosti, rady, kontakty, a dokonce si navzájem doporučovali obchodní příležitosti. Mně se ten koncept hrozně zalíbil a řekla jsem si, že chci takové prostředí vytvořit také v České republice. A ono je to o networkingu, už z definice pojmu. Jedná se o soubor aktivit, které dělá firma proto, aby vytvářela, rozvíjela a upevňovala nejen obchodní vztahy, ale i přátelské a osobní. Networking má své využití jak v profesním životě, tak v soukromém.

Myslíte si, že by se měly firmy více zaměřit na komunikaci a vytváření vztahů?

Rozhodně ano. Statisticky je dokázáno, že získat nového zákazníka stojí zhruba pětkrát víc než si udržet toho stávajícího. Komunikace je podle mého názoru klíčový prvek ke spokojeným a stále se vracejícím zákazníkům.

Proč jste se rozhodla vrátit do České republiky?

Impulzem byla osobní záležitost. Do ČR se chtěl vrátit můj přítel, takže jsem hledala, co budu dělat, až se vrátím. A nakonec jsem se setkala s konceptem BforB a bylo jasné, že se vracím domů s něčím, co vystaví na českém trhu prostředí, ve kterém bude panovat obchodní přátelství, úcta, důvěra, spolupráce a vzájemná podpora.

Co obnáší koncept Business for Breakfast?

Jsou to pravidelná podnikatelská setkání. My je nazýváme podnikatelskými kluby. (smích) Každé dva týdny se na nich sejdou podnikatelé z jiných oborů, například tiskař, webař, právník, výrobce a další. Setkávají se proto, aby si mohli předat informace, sdílet své cenné zkušenosti, předávat si kontakty a doporučovat si nové obchodní příležitosti. Malý podnikatel je většinou na podnikání sám. Ale když se stane součástí takové skupiny, najednou má kolem sebe dvacet lidí, kteří mají zájem vám pomoct. A to je v podnikání úžasné.

Který krok jste považovala při zavádění BforB na český trh za ten nejtěžší?

V podnikání přináší každý rok své úspěchy a těžká období. Když se díky vaší otázce podívám zpětně na všech osm let, tak každý rok znamenal vývoj, a tudíž challenge a nové výzvy, se kterými bylo zapotřebí se vypořádat. Možná byl nejtěžší začátek, ale jen proto, že jsem si vzala na podnikání vysokou půjčku. A nakonec jsem čelila ještě osobním změnám.

Cesta nebyla vůbec jednoduchá a stálo mě to tisíce hodin jednání s lidmi.

Jak ze začátku na váš produkt, než se osvědčil i u nás, reagovaly oslovené společnosti?

Vlastně reagovaly docela dobře! Ale cesta nebyla vůbec jednoduchá a stálo mě to tisíce hodin jednání s lidmi, kterým jsem představovala model spolupráce a vzájemné podpory a pomoci. Takovému projektu moc lidí nevěřilo. Největší potíž byla v tom, že si nic takového nedokázali představit. Je to úžasné, že na začátku jsem projekt měla v hlavně pouze já, jen já jsem věděla, jak to vypadá, a teď, po osmi letech, existuje 65 podnikatelských klubů, kde podnikatelé realizují moji myšlenku, se kterou jsem přijela do České republiky. Tak silná může být vize a je dobré si to připomínat.

Máte nějaké rady i pro naše studenty? Třeba co dělat, či nedělat při pracovním pohovoru?

Já jsem na pracovním pohovoru nikdy nebyla. (smích) Těžko se mi tedy radí. Ale kdybych někdy šla, tak se nejspíš připravím. Nastuduji si co nejvíc o dané firmě, čím se zabývá, co dělá, kolik má lidí a podobně. Najdu si tu svoji věc, proč zrovna v té dané firmě chci pracovat, co mě na ní oslovilo a čím bych mohla být díky svým znalostem nebo zkušenostem prospěšná. Připravila bych si co nejlépe svůj životopis, který by vystihoval zejména ty kvality a zkušenosti, které mohou být přínosem pro danou firmu. A na pohovoru bych se snažila být upřímná, otevřená a komunikativní. Hlavně asi upřímná. A určitě bych si připravila výši platu, kterou chci na pozici vydělávat. No a nakonec bych si připravila pár dotazů, které bych chtěla, aby mi zodpověděli oni. Nezapomeňte, že i zaměstnanecký poměr je v jistém smyslu obchodní partnerství, ve kterém vy musíte vyhovovat zaměstnavateli, ale zaměstnavatel také vám, jinak z toho dlouhodobě nic moc nebude.


Kamila Zárychtová založila v České republice koncept podnikatelských snídaní Business for Breakfast. V současnosti je také jeho ředitelkou. Celý nápad si přivezla z Velké Británie. Kromě BforB se aktivně věnuje tématu networkingu, marketingu a snaží se inspirovat všechny, které potká, k větší komunikativnosti.

Autorské okénko: Kamila se i přes pracovní vytíženost snaží pravidelně navštěvovat pracovní snídaně z konceptu BforB po celé republice. Díky tomu zavítala i do Ostravy. Jsem moc ráda, že jsem dostala možnost udělat s ní rozhovor. Je opravdu povzbuzující vidět mladou ženu, která za svůj život stihla dosáhnout tak velkých úspěchů. Přeji i do budoucna hodně štěstí!

Autor fotografií: Kateřina Ševčíková