Konference BIG THINK/G byla pro mnohé jedinečná příležitost

Konference BIG THINK/G představovala spojení velkých myšlenek a věcí. Hlavní roli obsadili úspěšní podnikatelé a manažeři, kteří se společně se studenty vysokých škol a začínajícími podnikateli či zástupci firem sešli 23. března v multifunkční aule Gong. O svých zkušenostech se rozpovídal Jakub Havrlant, Karel Havlíček a další.

„Můžete se těšit na uvolněnou, přátelskou atmosféru, ideální k navazování kontaktů,“ sliboval podtitulek programu události. Na úvod si vzal slovo Tomáš Pastrňák, jehož společnost R.F.T. s.r.o. byla se studentskou neziskovou organizací Business Academy pořadatelem celé akce. Zdůraznil zejména problematiku úniku studentů do zahraničí a zároveň tím nabádal mladší členy publika, aby se nechali inspirovat od starších a podstatně zkušenějších podnikatelů, kterým se podařilo v našem kraji prorazit.

Jako druhý řečník se představil Vladimír Krajčík, předseda dozorčí rady Krajské hospodářské komory MSK, který definoval ideální rozdělení rolí v začínajícím podniku. Navázal tím na fenomén sdílené ekonomiky (model podnikání, který je postavený na pronájmu, výměnách či sdílení majetku, pozn. autora), ze kterého těží například úspěšné firmy, jako je všem známý Uber nebo Airbnb.

Autor: Lucie Nohlová

Velký úspěch sklidil další v pořadí, Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Na úvod vyzdvihnul dobré prosazování podnikatelů z Moravskoslezského kraje a dále pokračoval se statistikou úspěšnosti podniků v prvních letech působení. Po tom, co si publikum vyslechlo, že 90 % jich zanikne během 15 let od založení a nadpoloviční většina do 5 let, všem zatrnulo. Pak už pokračoval v hlavní otázce, proč většina firem nepřežije prvních 5 let. Důvody jsou dle něj následující: odmítnutí připustit si nepohodlí, nedůslednost, „první rána“ neboli neodhadnutí situace, neustání pozice leadera a v neposlední řadě otázka, proč jsme začali podnikat?

S posledním důvodem souvisí neukojený chtíč po komfortu a penězích. Komfort musí být důsledkem, nikoli primem. Je nutné, aby byl podnikatel pro svou činnost zapálen, svou práci musí milovat, stejně jako musí milovat proces s tím související.

Autor: Lucie Nohlová

Očekávaný ohlas vzbudil už zmiňovaný Jakub Havrlant, výkonný ředitel společnosti Rockaway Capital a MALL CZ, který se představil ve svých sedmi životních rolích. První byla role Start-upu, kdy při studiu na vysoké škole zkoušel podnikat, nicméně výsledky se nedostavily. Rozhodl se tedy zariskovat a své vysokoškolské vzdělání obětoval, aby se mohl věnovat byznysu. Další role byly Angel Investor (jedinec poskytující kapitál pro založení podniku, obvykle za podíl ve společnosti nebo participaci na zisku, pozn. autora), Zaměstnanec, Sportovec, Zakladatel/CEO, Ideamaker a jako poslední Otec – role, u které zmínil, jak je důležité vyčlenit si čas na svou rodinu.

Po první ze dvou panelových diskusí následovala druhá část programu věnovaná podnikatelům, jejich zkušenostem a vizím. Odstartoval ji Vladimír Bail, výkonný ředitel Strojíren Bohdalice, a. s., a prezident ESAP Consult, s.r.o., který se ve své krátké prezentaci zaměřil na rozvoj a průmysl v Ostravě. Po něm si mikrofon vzal opět Tomáš Pastrňák, jenž se ve své prezentaci zaměřil na generační obměnu ve firmách. Ta se často pohybuje pouze mezi rodinnými příslušníky, čehož by se dle jeho slov měly firmy vyvarovat, pokud cítí, že na to daný člověk jednoduše nemá.

Autor: Lucie Nohlová

Dalším řečníkem konference byl ředitel úseku realizace ČEZ ESCO, a.s., Tomáš Žídek, který představil novodobou vizi elektrárenské společnosti.  O svých cenných zkušenostech s byznysem v Asii se rozpovídal poslední vystupující, David Kašper, výkonný ředitel Purple Technology s.r.o. a spoluzakladatel technologického start-upu Axiory. Ten mimo jiné zmínil, že ve spolupráci s asijskými společníky musí jít ego stranou. Pokud máte videohovor a volanému vypadne připojení či signál, je na vás, abyste se omluvili, neexistuje nic jiného,“ sdílel Kašper své zkušenosti s publikem. Na závěr dodal: Někdy to člověk nebude psychicky zvládat, ale stojí to za to.“ Koneckonců, prošlapat si tu horší cestu někdy není úplně špatné.

Dále už následovala poslední panelová diskuse a networking. Celá konference se nesla ve velmi inspirativním a motivačním duchu. Věříme, že další ročník bude stejně zajímavý, jako byl ten letošní.

Titulní fotografie: Lucie Nohlová