Kvalifikace ACCA je cestou k úspěchu

Vzdělávání je v dnešní době procesem, který nekončí složením maturity či státní závěrečné zkoušky. Lidé si v průběhu své profesní kariéry vzdělání doplňují různými kurzy a certifikacemi. V březnu na Ekonomickou fakultu VŠB-TUO zavítal Ing. David Kopecký, aby našim studentům představil mezinárodní kvalifikaci ACCA týkající se oblasti účetnictví a financí.

V první části přednášky inženýr Kopecký hovořil o organizaci a kvalifikaci ACCA včetně toho, jaký přínos bude pro studenty vykonání certifikace mít.

ACCA je mezinárodně uznávanou profesní kvalifikací, která svým absolventům poskytuje možnost stát se špičkou ve světě účetnictví a financí. Je zaštiťována organizací ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, pozn. red.), která je největší mezinárodní profesní organizací v oblasti účetnictví a financí. Absolvováním certifikace ACCA studenti získávají široké spektrum praktických dovedností, které jsou uznávány po celém světě. „Kvalifikací ACCA získáte široký strategický přehled v oblasti účetnictví a financí. Znalost financí je důležitá v jakékoli firmě a v jakémkoli oboru,“ tvrdí inženýr Kopecký. Dále přednášející představil podmínky nutné k získání kvalifikace ACCA.

Kvalifikaci ACCA vyžaduje i řada firem působících na území České republiky, zejména auditorské společnosti a velké firmy.

První podmínkou pro získání kvalifikace je složení třinácti zkoušek, v rámci kterých student prokazuje, že umí teorii aplikovat na praktické příklady. Studenti se připravují samostudiem (materiály i ukázkové zkouškové testy jsou na webových stránkách organizace, pozn. red.) nebo navštěvují přípravné kurzy. Druhou podmínkou je složení zkoušek z etiky v byznysu a třetí podmínkou je získání tříleté relevantní praxe. Tuto podmínku může student splnit až k termínu poslední úspěšné zkoušky. Dle inženýra Kopeckého však absolvováním certifikace vše nekončí: „Po splnění všech podmínek se stáváte členem ACCA. Teprve tady cesta začíná. ACCA funguje jako mezinárodní odborná komora. Je to možnost, jak být v kontaktu s lidmi v oboru a s oborem samotným.“

Na konci přednášky nás inženýr Kopecký upozornil na jednu z hlavních předností vstupu do procesu mezinárodně uznávané certifikace: „Firmy v zahraničí nemusí znát Českou republiku nebo obsah výuky na našich školách, ale ACCA je známá a uznávána všude,“ dodal přednášející. Kvalifikaci ACCA však vyžaduje i řada firem působících na území České republiky, zejména auditorské společnosti a velké firmy.

Ekonomická fakulta VŠB-TUO obdržela od organizace ACCA akreditaci na vybrané předměty vyučované na fakultě pouze v rámci studia oboru Účetnictví a daně. Díky této akreditaci je studentům navazujícího magisterského studia oboru Účetnictví a daně uznáváno již za studia pět zkoušek (F1–F4 a F8; pro získání výjimky ze zkoušky F8 je nezbytné absolvovat kurz „Audit v účetnictví“, pozn. red.), které v rámci certifikace nemusí vykonávat. S touto výhodou je spojena další, a to v podobě uspořených finančních protředků, jelikož se za jednotlivé pokusy o vykonání zkoušek platí poplatky.

Studenti oboru Účetnictví a daně mají cestu k certifikaci usnadněnou a i významně finančně zvýhodněnou.

Studenti oboru Účetnictví a daně mají cestu k certifikaci usnadněnou a i významně finančně zvýhodněnou. Pokud se rozhodnou zahájit certifikaci ACCA během studia, celkově ušetří až patnáct tisíc korun. Podmínkou je vykonání první zkoušky v rámci certifikace do dvanácti měsíců po dokončení studia. V roce 2017 se registrovalo ještě za studia 11 studentů tohoto oboru (ze všech VŠ to pak bylo 24 st., pozn. red.). Certifikaci však můžou podstoupit všichni, kteří mají zájem. Nezáleží na tom, jaký obor studujete, dokonce ani na nejvyšším dosaženém vzdělání či věku.

V případě, že vás nabídka zaujala nebo máte doplňující dotazy, kontaktujte Ing. Davida Kopeckého na e-mailové adrese david.kopecky@accaglobal.com nebo na tel. čísle 720 991 094. Studenti oboru Účetnictví a daně mohou rovněž kontaktovat doktorku Ing. Janu Hakalovou na e-mailové adrese jana.hakalova@vsb.cz.

Pokud se zajímáte o oblast účetnictví a financí a chcete se stát opravdovými odborníky, neváhejte. Přihlásit se můžete na webových stránkách (zde), kde rovněž naleznete kompletní informace o organizaci a kvalifikaci ACCA. Studenti oboru Účetnictví a daně mají cestu do této organizace usnadněnou, ale dveře jsou otevřeny pro všechny zájemce. Vynaložená energie a úspory se vám mnohonásobně vrátí!

Fotografie: archiv Sokolské33