MARKÉTA DOLINOVÁ: Znalost jazyka vám otevírá dveře

Roky studujete cizí jazyk, ale když přijde na jeho aktivní užití, ani zdaleka si nejste jisti v kramflecích. Slovíčka jako by z hlavy vydoloval zákeřný permoník, gramatiku jakbysmet. Při odpovědi na cizojazyčný dotaz se v lepším případě zmůžete na kostrbatou, jednoduchou větu, v horším případě se éterem rozezní monotónní: „Éééé…“. Že už ten pocit nikdy nechcete zažít? Toužíte si svůj jazyk zdokonalit, anebo chcete svůj jazykový arsenál rozšířit o další řeč? Co takhle vyzkoušet on-line lekce s Inspirativním vzděláváním? Jak s kurzem začít, co od něj očekávat a jak nejefektivněji řeč trénovat nám prozradila manažerka projektu, inspirativní Ing. Markéta Dolinová, se kterou si povídala redaktorka Denisa Kotková.

Markéto, jsi manažerkou projektu Inspirativní vzdělávání. Kdy a proč tento projekt vznikl?
Jako manažerka projektu působím společně se svou kolegyní inženýrkou Adélou Chromčákovou, která je stejně jako já interním doktorandem, ale na Slezské univerzitě. Původní projekt vznikl před dvěma lety jako studentský výukový program zaměřený pouze na anglický jazyk, podle něhož také nesl název Inspirativní angličtina. V rámci rozšíření jazykové nabídky jsme ho později přejmenovali na Inspirativní vzdělávání. K realizaci projektu nás podnítila právě zahraniční zkušenost, kdy všichni z nás byli šokováni tím, jak špatná je jazyková vybavenost Čechů oproti zbytku Evropy, a to i přes to, že se angličtina standardně vyučuje už na základních školách. A tak jsme se to rozhodli dělat věci jinak a změnit to.

V čem přesně je tedy projekt inspirativní?
Myslím si, že především v tom, že všichni lektoři jsme (nebo jsme byli) studenty a každý přitom studujeme něco jiného. Dohromady tak pokrýváme velmi širokou oblast a vzájemně se inspirujeme a doplňujeme. Každý z nás má zálibu v cestování a jsme občas až neskutečně aktivními lidmi, kteří se dokážou nadchnout pro dobrou věc. Také sami naši studenti jsou velmi inspirativní, ať už svou profesí, studiem nebo koníčky. Lidé, kteří na sobě intenzivně pracují, se podle mého názoru stávají zdrojem inspirace pro své okolí.

Lidé, kteří na sobě intenzivně pracují, se podle mého názoru stávají zdrojem inspirace pro své okolí.

Jaké jazyky lze u vás studovat a kolik lektorů zajišťuje jejich výuku?
V Inspirativním vzdělávání v současnosti působí 18 lektorů, kteří stabilně vyučují tři cizí jazyky. Nejfrekventovanějším z nich je angličtina, poté němčina a nejnověji nabízíme také francouzštinu. U tohoto počtu ale nezamýšlíme zůstat, v budoucnu bychom naši nabídku rádi obohatili i o další jazyky. Aktuálně je ve hře například čínština, řečtina a také španělština, s jejichž přípravou jsme již začali. V reakci na současnou ekonomickou situaci a s ní související rozmach Brazílie, chceme v budoucnosti zařadit také portugalštinu.

11221293_435420519993856_3678886495354817083_n

Co dělat, pokud chci začít s kurzy Inspirativního vzdělávání?
Zájemci o jazykové kurzy najdou na našich webových stránkách přihlášku, kterou stačí vyplnit a odeslat. Kontaktovat nás mohou také e-mailem či telefonicky. Následně probíhá zkrácená úvodní lekce zdarma, kde si každý může vyzkoušet, zda mu způsob výuky vyhovuje natolik, že v ní má zájem pokračovat. Pokud ano, domluví se s lektorem na své představě dalšího průběhu a jejich vzájemná spolupráce může začít.

V Inspirativním vzdělávání v současnosti působí 18 lektorů, kteří stabilně vyučují tři cizí jazyky.

Pokud naopak cizí jazyk bravurně ovládám, mohu se stát jedním z vašich lektorů?
Možnost rozšířit naše řady se nabízí, protože se snažíme neustále rozrůstat. Naším hlavním kritériem je při výběru lektorů samozřejmě jejich jazyková vybavenost, a to minimálně na úrovni C1. Dále vyžadujeme zkušenost s dlouhodobým zahraničním pobytem, nezávisle na tom, zda ho uchazeč absolvoval formou stáže, studia či v dané zemi působil pracovně. Většina z našich lektorů jsou studenti vysokých škol, což ovšem není podmínkou. Důležitá je pro nás ale uchazečova motivace, empatie a konečně – každý náš lektor musí být především inspirativním člověkem, což dokážeme rozpoznat velmi rychle.Nizozemsko

Jak probíhá klasická lekce?
Každá lekce je zcela individuální, trvá šedesát minut a probíhá on-line. Učíme přes Skype s pomocí sdílené obrazovky a používáme také speciální programy, které nám umožňují plnohodnotně nahradit osobní kontakt. I lidé, kteří mají například strach z moderních technologií, jsou vždy velmi příjemně překvapeni, že z jejich strany se jedná o pouhých pár kliknutí myší. To dokazuje také fakt, že v řadách našich studentů jsou zastoupeny všechny věkové kategorie.

Ke každému přistupujeme podle jeho potřeb. Jestliže má základy a zvládá gramatiku, zaměříme se na rozšiřování slovní zásoby, fonetiku a konverzaci.

Na které atributy jazyka se vaši lektoři při výuce nejvíce zaměřují?
Vzhledem k tomu, že jsou jednotlivé lekce individuální, můžeme je studentovi ušít na míru. Ti navíc přicházejí s rozdílnými úrovněmi jazyka, a proto ke každému přistupujeme podle jeho potřeb. Jestliže má základy a zvládá gramatiku, zaměříme se na rozšiřování slovní zásoby, fonetiku a konverzaci, abychom zaplnili mezery, které má. Není to ale tak, že bychom s každým nově příchozím začali kurz probíráním „My name is…“.

ERASMUSKromě výuky jazyků zajišťujete také přípravný kurz před výjezdem (zpravidla pracovním) do Velké Británie. V čem je tento kurz přínosný?
Tento kurz jsme rozjeli v návaznosti na spolupráci s agenturou Hurá do světa a s pracovní agenturou paní Kamily Hýbnerové, jejichž klienty připravujeme po jazykové stránce na práci v zahraničí. Má pět až šest lekcí a stejně jako klasická výuka je zcela individuální. S účastníkem kurzu v prvé řadě mluvíme a mluvíme. Simulujeme různé situace, které mohou reálně nastat, a v případě, že by na ně nebyl připraven, mohly by ho nepříjemně zaskočit. Gramatiky se dotýkáme spíše okrajově, hlavně klienta učíme praktický jazyk. Kurz vede lektor, který ve Velké Británii dlouhodobě pobýval, a tak přesně ví, na co klienta připravit. Učí slovíčka, vč. těch neformálních, která se u nás ve školách běžně neučí, ale stoprocentně je v Británii budete potřebovat. Poradí, co a jak je třeba zařídit bezprostředně po příjezdu (jako např. National Insurance Number). Především ale dá klientovi takové informace, aby neutrpěl tzv. kulturní šok. To znamená, aby věděl, v čem se nejvíce liší tamější zvyklosti od těch našich a čemu by se měl vyvarovat, aby lidově řečeno nedostal po papuli.

Zajímalo mě, o čem jsou známé songy. Později jsem tak zjistila, že písnička, ve které se „půl hodiny“ zpívá: „Deštník, deštník…“, pravděpodobně nebude intelektuálním zážitkem dne. (smích)

Za co například bychom ve Velké Británii dostali, jak říkáte, po papuli?
Existují například slovíčka, v jejichž výslovnosti je jen nepatrná nuance, ale významově se liší zásadně. Snadno pak například nevědomky v dialogu vypustíte vulgární nadávku. V této souvislosti důrazně nedoporučuji používat stažený tvar „can not“, pokud si nejste jisti, jak jej přesně vyslovit. Skotové, jakožto velcí patrioti, jsou zase velice citliví na odlišování Skotska od Anglie, takže se zeměpisnou terminologií také opatrně.

Kolika jazyky ty sama hovoříš?
Mým nejsilnějším jazykem je angličtina, kterou zároveň vyučuji. Dále je to francouzština, na níž ale stále intenzivně pracuji. V rámci našich kurzů se v současnosti zdokonaluji také v němčině. Mám za sebou dva roky španělštiny a tři semestry ruštiny.

Dopočítala jsem se k cifře pět, což už je na cizí jazyky velmi solidní. Poradila bys nějaké ověřené „fígle“, které při studiu jazyka pomáhají?
Nejvíce funguje, pokud jazyk používáte každý den. Opakujte si a najděte si někoho, s kým budete moci komunikovat, např. kamarády v zahraničí. Uvidíte, že vás to bude motivovat ke zdokonalování jazyka. Někteří mí studenti si pak lepí kartičky se slovní zásobou v různých částech bytu. Jedna studentka se mi dokonce svěřila, že má anglická nepravidelná slovesa vyvěšena na záchodě. (smích) Hodně lidí se také učí z písniček, což je rovněž můj případ. Zajímalo mě, o čem jsou známé songy. Později jsem tak zjistila, že písnička, ve které se „půl hodiny“ zpívá: „Deštník, deštník…“, pravděpodobně nebude intelektuálním zážitkem dne. (smích)

Prezentuješ se jako energická mladá žena a milovnice cestování. Navštívila jsi v létě nějakou zemi, která tě natolik očarovala, že se nyní o její řeč chystáš rozšířit své jazykové spektrum?
V létě jsem byla v Paříži, do které jsem se naprosto zamilovala, a jak už jsem zmínila, na zdokonalování francouzštiny intenzivně pracuji. Relaxovala jsem také v Egyptě, nicméně arabsky se učit nechystám. (smích) Kromě toho jsme s kolegy absolvovali team building na jižní Moravě.

Pokud ovládáte řeč na profesionální úrovni, máte téměř neomezené možnosti a záleží na každém jedinci, jak s nimi naloží.

Co si myslíš o rčení: „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.“?
Je určitě pravdivé. Hlavně si myslím, že jazyk otevírá dveře. Už jen znalost základních frází cizího jazyka dokáže udělat na obyvatelstvo dané země velký dojem. Neuvěřitelně je tím potěšíte a hned k vám přistupují jinak. Pokud pak ovládáte řeč na profesionální úrovni, máte díky evropské integraci téměř neomezené možnosti a záleží na každém jedinci, jak s nimi naloží.

mlýn2


Ing. Markéta Dolinová pochází z Havířova, ale již dva roky stabilně působí v Ostravě. Letos v červnu úspěšně absolvovala na EkF navazující studium v oboru Eurospráva. V tomtéž oboru aktuálně působí jako interní doktorand na Katedře evropské integrace. Zároveň dálkově studuje na Ostravské univerzitě obor Angličtina ve sféře podnikání. Působí jako lektorka anglického jazyka v projektu Inspirativní vzdělávání a společně se svou kolegyní a dobrou přítelkyní Ing. Adélou Chromčákovou, je také jeho manažerkou. V rámci projektu spolupracuje s celou řadou ostravských firem a pracovních agentur. Je také členkou Impact Hubu Ostrava. Zajímá se o světové dění, zejména o měnovou a obchodní oblast. Miluje cestování, díky němuž navázala řadu pevných přátelství a získala užitečné kontakty, které nyní využívá ve svém podnikání. I přes svůj nabitý program, se dle svých slov nebrání ničemu novému, a neváhala by se pustit do dalších zajímavých pracovních nabídek. V současnosti vede cvičení docentky Lenky Fojtíkové v předmětu Společná obchodní politika a v rámci své vědecké práce spolupracuje s profesorem Stanislavem Poloučkem.

autorské okénkoAutorské okénko: Interview s Markétou pro mě dle očekávání bylo velmi inspirativním zážitkem. Již komunikace před samotným rozhovorem probíhala ve velmi příjemném duchu, takže osobního setkání jsem se nebála, naopak jsem se na něj velmi těšila. O projektu, ale i o jejích vlastních zážitcích ze zahraničí jsme si nad šálkem kávy vydržely povídat velmi dlouho a nejednou jsme se při tom zasmály. Markétu obdivuji především za její schopnost organizace svých povinností, kterých tedy není málo. Považte sami, kdo by zvládl vyřídit denně na 200 e-mailů, učit ve škole, učit Inspirativní angličtinu, být členem několika dalších organizací a přitom se stíhal věnovat sebevzdělávání, rozvoji svého podnikání, přátelům i rodině? I přes tak nabitý program navíc striktně dodržuje osmihodinový spánkový režim, čímž mě fascinuje úplně nejvíc, protože já sama v časové tísni dokážu probdít celou noc. Za setkání s inspirativní Markétou velmi děkuji a těším se, až v Inspirativním vzdělávání začnu s oprašováním své „zapomenuté“ němčiny.