Ministr zahraničí ČR na půdě Ekf

Zahraniční politika je v posledních dnech a týdnech v českém mediálním prostředí jedním z hlavních témat. Rok 2019 je pro ČR významný zejména kvůli množství výročí, které letos probíhají. Tak například na letošní rok připadá 20. výročí vstupu ČR do NATO, ale také 15 let vstupu nejen České republiky do Evropské unie. Dalším velkým výročím je pak 30 let od listopadu 1989, ale to až za několik měsíců.

V rámci těchto výročí navštíví Ekonomickou fakultu VŠB-TUO ministr zahraničních věcí České republiky Mgr. Tomáš Petříček, M.A., Ph.D. Tématem bude zahraniční politika České republiky, konkrétně jím bude „15 let členství v EU a současné priority české zahraniční politiky“.

Tomáš Petříček získal magisterský titul v oboru Mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze na Fakultě sociálních věd. Na téže fakultě získal také titul Ph.D. v oboru Mezinárodní vztahy. Do funkce ministra zahraničí ČR byl jmenován 16. 10. 2018.

Téma bude probíráno po několika pro Evropskou unii poměrně zásadních týdnech, kdy se hlasovalo v Britském parlamentu o podobě Brexitu. Chaos a nejistotu nejlépe ilustruje to, že si autor článku v době, kdy ho píše, nemůže být jistý, co přinesou v jednání o odchodu Velké Británie z EU následující dny. To, společně s termínem přednášky 22. 3. 2019, ukazuje, že probíraná témata budou aktuální, protože v současné době by Velká Británie stále měla opustit EU k 29. 3. 2019, tedy týden po přednášce.

Přednáška se uskuteční 22. března 2019 od 10:45 hodin v místnosti E115 v budově E Ekonomické fakulty.

 

 

Zdroj fotografií: archiv redakce