Něco navíc v dlouhém období prázdnin

Pomalu se blíží období prázdnin. Ano, mezi současností a prázdninami je ještě pár překážek v podobě zápočtů, zkoušek, obhajob a kdo ví, čeho ještě. Ale pozitivní je, že se blíží. A množství času, které se tak otevírá pro využití, je obrovské.

Zmiňovaný čas můžeme využít nejrůznějšími způsoby. Moře, hory, výlety, cestování, prostě dovolená a odpočinek. To jsou ty nejpříjemnější varianty a určitě jsou po celém roce potřeba. O to více ve chvíli, kdy vyhrajete souboj s matematikou nebo s operačním výzkumem (třeba na několikátý pokus, ale přece!). Pak je tu ale celá další řada možností, jak využít svůj čas produktivně, i když se tyto varianty nebudou pravděpodobně jevit tak přitažlivě oproti jiným.

Například můžete zvýšit objem odpracovaných hodin ve své současné práci, pokud nějakou máte. A pokud ji už máte v oboru, který studujete a který vás zároveň baví, máte skoro vyhráno.

Asi úplně nestačí prokousat se vysokou školou a na pohovorech mávat diplomem.

Druhou variantou je nalezení brigády. To v současné situaci na trhu práce není vůbec těžké a můžete si přijít i na poměrně zajímavé peníze. Nejsou lidé, což je pro nás, studenty, fajn (pokud nejste zaměstnavatel, že jo). Brigádu můžete mít v obchodě, můžete třeba prodávat zmrzlinu. V podstatě můžete dělat prakticky cokoliv z běžných prací, pokud jste alespoň průměrně schopná osoba.

Výše zmíněné brigády jsou vhodné většinou jen v krátkém období (ano, vzhledem k současné situaci na trhu práce si vyděláte dost, jak píši výše). Ale jaká jsou pozitiva do budoucna?

Nyní se vracím k tomu, co jsem říkal lidem na dnech otevřených dveří, když se mě ptali na nejrůznější uplatnění po škole. Asi úplně nestačí prokousat se vysokou školou a na pohovorech mávat diplomem. Alespoň ne v situaci, kdy máte nějakou vysněnou profesní dráhu, něco, co vás baví a kam míříte. Takže jaká je nejvhodnější strategie, abyste zvýšili svůj kapitál?

Praxemi můžete otestovat své schopnosti a znalosti.

Hodně toho nabízí opět škola. Hned první věc, za kterou budete odměněni nejen kredity, jsou odborné praxe, které mají jednotlivé obory ve svých studijních plánech. Tyto praxe vám je většinou ochotná a schopná zprostředkovat přímo vaše kmenová katedra, přičemž můžete vsadit na to, že budou nějakým způsobem provázány s tím, co studujete. Dostanete příležitost dostat se na místa a pozice, kam byste se nutně dostat nemuseli, či případně až po dokončení školy. Tím můžete otestovat své schopnosti a znalosti a taky udělat dobrý dojem na budoucího zaměstnavatele.

Další variantou jsou pak stáže zahraniční. Ty vám mohou zprostředkovat na Katedře evropské integrace. Europarlament, Stálé zastoupení ČR při EU a jiné. Nabídky zahraničních stáží samozřejmě nezačínají a nekončí na 6. patře budovy E. Asi poslední, dlouhodobější variantou, je zapojení se do nějaké studentské organizace. Opět ukazujete zájem se zapojit, dělat něco navíc.

V životopise a v životě se počítají všechny zkušenosti.

V životopise a v životě se počítají všechny zkušenosti. V současnosti není většina studentů v situaci, že by musela finančně někoho zabezpečovat, tak proč neinvestovat trochu času i do méně výdělečných činností.

Proč se to tedy neděje a poskytovatelé praxe nebo zahraničních stáží nabízejí více pozic, než jaký je reálný zájem? Určitě to není leností, jak by některé jiné generace podotkly. Myslím si, že je to především už zmiňovanou situací na trhu práce a paletou jiných možností. Pokud se vám více vyplatí pracovat na jakékoliv pozici (většina stáží a praxí je opravdu neplacených), neexistuje taková motivace.

Co to může změnit? Pokud zaměstnavatelé budou dávat daleko více najevo, že o osoby se zkušenostmi z praxí, stáží nebo studentských organizací mají enormní zájem. Druhou, méně pozitivní situací, je nárůst nezaměstnanosti a s tím spojený úbytek možností studentů nalézt placenou brigádu mimo svůj obor. To může motivovat k zapojení studentů právě do těch méně výdělečných činností, které pak ale mohou enormně pomoct při ucházení se o zaměstnání v silné konkurenci ostatních. Přeci jen, všechno děláme v prvé řadě pro sebe a pro svou budoucnost. Podle toho hledáme svou motivaci.