O fakultě

Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vznikla v roce 1977 a je čtvrtou nejstarší fakultou na univerzitě. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium v prezenční i kombinované formě. Současným děkanem je prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal, který započal své funkční období v květnu 2016.

EkF nabízí řadu studijních oborů napříč spektrem zájmu. Uchazeči se mohou vzdělávat v oblasti managementu, marketingu, financí, ekonomiky podniku či ekonomické žurnalistiky a mnoha dalších. Více informací o nabízených oborech naleznete na webu v sekci „Poznej obory na EkF“.

Fakulta sama realizuje nebo se spolupodílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje. I studenti bakalářského, popř. magisterského studia mají možnost vyzkoušet si vědeckou práci, a to v rámci projektu Studentská grantová soutěž. Fakulta rovněž spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Studentům se každoročně dostává příležitosti vycestovat na několik desítek zahraničních univerzit v Evropě, Asii i Americe.

Partnery fakulty ze soukromé sféry jsou významné auditorské společnosti, jako jsou např. KPMG nebo PwC, dále fakulta spolupracuje se společnostmi ArcelorMittal, Kvados, Innogy a řadou dalších. Zástupci partnerských firem se každoročně objevují na Veletrhu práce. Tato akce pořádaná Ekonomickou fakultou je pro studenty cennou příležitostí, jak se dozvědět možnosti a novinky ze současného trhu práce. Každý rok pořádá Ekonomická fakulta vedle Veletrhu práce také oblíbenou akci International Week a desítky workshopů, konferencí a seminářů.

Budova Ekonomické fakulty - VŠB TUO