Ostrava: Od ocelového srdce republiky k zelenému

Slova z písně známého ostravského barda a písničkáře Jaromíra Nohavici: „Černá, Ostrava černá…“ se během současného vývojového trendu stávají spíš historickou raritou. Ostrava, už tak velmi rozmanité město, co se týče prostředí, kde se nachází, oplývá řadou parků a zelených míst. V boji s ovzduším přispívají evropské peníze a nyní přichází projekt, který má pomoci k tomu, aby se v Ostravě dýchalo ještě lépe.

Spousta lidí považuje Ostravu za nejzelenější město v republice. Na jedné straně nádherná panoramata ostravských hor, na straně druhé spousta parků a zelení osázených ploch přímo ve městě. Kdysi ocelové srdce republiky už dávno není černou tečkou na mapách, a aby tomu bylo stejně i do budoucna, je kvalita životního prostředí v Ostravě jednou z důležitých otázek.

S tímto tématem je neodlučitelně spjat projekt CLAIRO (CLean AIR and Climate Adaption in Ostrava, pozn. red.). Jde o výsadbu zeleně, která na základě řady měření prokazuje schopnost bojovat s nečistotami z různých zdrojů v okolí tím, že je dokáže pohlcovat. Stojí za tím spousta výpočtů na základě prostorových dat místního proudění vzduchu. Nejedná se však pouze o vytipování a nasazení nových rostlin, ale také o jejich úpravu a zvyšování schopnosti pohlcovat nečistoty.

Rozpočet projektu činí přibližně 65 mil. Kč, přičemž více než 50 mil. Kč z dané částky budou představovat dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (program Urban Innovative Actions). Inovace a technologie tak jdou neustále dopředu a mohou přinést značné úspěchy ovlivňující život každého z nás. Výsledky, které projekt přinese, budou využitelné nejenom u nás, ale také na nadnárodní úrovni.

Zdroj: google.com

V tomto ohledu je nutné zmínit další zajímavost, která se k tématu váže, a sice: Ostrava je tak první město v republice a zároveň čtvrté město v celé Evropě, které tento grant získalo, což s sebou nese nemálo význačné postavení a zároveň další krok, jak s dlouhodobě znečištěným ovzduším zápasit.

Na projektu spolupracuje řada předních českých univerzit, jako jsou Univerzita Palackého v Olomouci, Slezská univerzita v Opavě a naše Alma mater Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, která bude dodávat měřící zařízení v hodnotě okolo 5 mil. Kč. Projekt pochopitelně realizuje řada dalších partnerů, jako jsou Moravskoslezský kraj, SOBIC Smart (firma sídlící v Ostravě, která se zabývá průmyslovým a experimentálním výzkumem a vývojem, pozn. red.) nebo také Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska.

Moravskoslezský kraj a Ostravsko už delší dobu čelí negativnímu trendu populačního vývoje, v jehož rámci se potýká také se stěhováním obyvatel do jiných regionů a měst v ČR. V tomto ohledu se provádí řada studií a existuje spousta článků, které se problematikou vlivu životního prostředí na migraci zabývají (mj. také na Ekonomické fakultě VŠB–TUO). Lze odhadovat, že kvalita životního prostředí hraje a bude hrát v dnešní materiálně stále vyspělejší a bohatší společnosti významnou roli při rozhodování o bydlení a místě k životu, protože dnes už není třeba dokazovat negativní dopady špatné kvality životního prostředí na lidské zdraví.

Ostrava je tak první město v republice a zároveň čtvrté město v celé Evropě, které tento grant získalo.

Obecně však nelze popřít kauzalitu mezi tím, jak jedna strana (životní prostředí) ovlivňuje stranu druhou (reakce na znečištěné životní prostředí). Už dnes lze v Ostravě najít spoustu míst se zelení (parky, sady apod.), které prošly nebo nadále procházejí (či projdou) následnou úpravou. O řadě těchto projektů se můžete dočíst bližší info např. na stránkách fajnOVA.

To, jestli budou mít všechny zmíněné projekty úspěch, nebo ne, ukáže čas. Ovšem jedním si můžeme být jistí už dnes: věci se hýbou a jsou zde přímé snahy i konkrétní projekty, které mění už dnes zelenou Ostravu k ještě zelenějšímu a zdravějšímu místu k životu.

Titulní fotografie: webové stránky eprogram.cz