Poslední březnová výzkumná kavárna

27. 3. 2019 se uskuteční poslední březnová výzkumná kavárna, kterou, jak víte, pořádají společně katedry ekonomie a národohospodářská. Hlavním řečníkem bude Ing. Jiří Balcar, PhD., který je zároveň vedoucím jedné ze zmíněných kateder, a sice Katedry národohospodářské.

Téma tohoto setkání se dotýká bezprostředně každého z nás, ať již jsme z Ostravy, blízkého okolí, nebo sem jen dojíždíme za prací či studiem. Tématem totiž bude Pollution and brain drain: Evidence from the industrial city of Ostrava, Czech Republic.

V tématu se každý určitě najde. Spojuje dohromady dvě věci, kterými nejen Ostrava, ale většina regionu trpí, a sice odchod lidí do jiných částí republiky a znečištění, ve kterém je tento region bohužel premiantem. Mezi oblasti zájmu doktora Balcara patří jak trh práce, tak především měkké dovednosti a lidský kapitál.

Pokud vás zajímá, jaká témata už byla v minulosti probírána, stačí se podívat zde.

Jako tradičně by diskuse měla probíhat v angličtině, tudíž je zde opět možnost otestovat si svoje schopnosti v oblasti odbornější angličtiny mimo jazykové testy před odjezdem na Erasmus či odbornou stáž. Výzkumná kavárna proběhne 27. března v místnosti A 317 od 14:30 hod.

 

 

Zdroj fotografie: archiv redakce