Poslední debata festivalu Jeden svět v duchu globálního dění a humanitární pomoci

V pátek večer přichází dilema – jít na diskotéku, nebo navštívit společenskou a zároveň kulturní akci? Kdo se rozhodl pro druhou možnost, mohl se objevit v Centru PANT, kde probíhala poslední debata v rámci 20. ročníku festivalu Jeden svět, která nesla název O mezinárodní spolupráci, svobodě a odpovědnosti ve 21. století. Sokolská33 vám přináší stručný souhrn, co na debatě zaznělo.

Novinářka Tereza Engelová, bývalá reportérka České televize a současná novinářka nezávislého zpravodajského webu HlídacíPes.org, a Ester Lauferová z Ministerstva zahraničních věcí vedly velice zajímavou diskuzi týkající se vývozu demokracie, svobody a humanitární a rozvojové pomoci. Humanitární pomoc na rozdíl od pomoci rozvojové je rychlá reakce na určitý druh krizové situace, např. na nedostatek během přírodních katastrof nebo válečných konfliktů. Rozvojová pomoc pak vychází z určité dlouhodobé strategie a politicky se jedná o složitější proces – je dražší, vyžaduje důkladné plánování a: „…moc nám nejde,“ jak dále prozradila Ester Lauferová.

O tom, že humanitární pomoc není snadná věc, se na vlastní kůži mohla Ester Lauferová přesvědčit už v dobách konfliktu na Balkáně.  Tehdy ještě neexistovaly informační možnosti jako v dnešní době, humanitární pomoc byla vyloženě dobrovolná a tvrdé lidské příběhy doprovázely mnohdy krutou realitu, do které se humanitární pracovníci a místní lidé dostávali. Konflikt na Balkáně byl však složitý také tím, že se v Evropě nevědělo, kdy to celé skončí…

Foto: Kateřina Gorbová, facebooková stránka Jeden svět Ostrava

V souvislosti s tímto tématem vzešla z publika otázka, zdali by v případě existence evropské armády došlo k rychlejší nápravě balkánské krize. Tahle možnost však byla vyloučena, protože se hledalo politické řešení a využití armády by v tomto případě nemělo příliš smysl. Co se týče otázky evropské armády jako takové, nemělo by to smysl ani dnes, a to z toho důvodu, že existuje NATO, a také by šlo pouze o další výdaj. Dále řeč padla na samotnou OSN, která podle Ester Lauferové potřebuje transformaci z důvodu pomalosti a složitosti nepříznivě se projevujících na akceschopnosti samotné. Co se týče humanitární pomoci, pro mnohé organizace se dnes jedná o výnosný byznys. Také zde platí to, že větší organizace oproti menším mají nesmírnou výhodu z hlediska finančních prostředků, což svým způsobem zužuje manévrovací prostor menším organizacím.

Aura novináře a humanitárního pracovníka

Od Afghánistánu je humanitární pomoc nebezpečnější než kdy dříve a není příliš doceněná. Spousta humanitárních pracovníků se denně ocitá v nepředstavitelných situacích – jsou uneseni, obchoduje se s nimi na trhu s lidmi nebo hrdinsky umírají, ale o tom už se nikde nemluví a jednotlivé příběhy navždy zaniknou. Není totiž ani v zájmu jednotlivých organizací, aby se o tom příliš psalo, mluvilo a vědělo. Spousta pracovníků má trvalé psychické následky, které se zejména čeští humanitární pracovníci bojí veřejně přiznat.

Řeč přišla také na roli západu v místech konfliktů. Úkolem západu je zajistit, pokud možno, takové podmínky, aby vůbec mohla probíhat mírová jednání. V zemích totiž mnohdy panuje politická situace, která jakékoli průchozí jednání neumožňuje. Například v Turecku v roce 2015 se Kurdové poprvé dostali do parlamentu, což vedlo k anulování voleb a svoboda najednou nehrála velký význam.

Foto: Kateřina Gorbová, facebooková stránka Jeden svět Ostrava

Co dalšího debata nabídla?

Jak paní Ester Lauferová, tak Tereza Engelová poskytly publiku vhled do různých globálních témat v kontextu humanitární pomoci a průběhu jednotlivých konfliktů – Balkán, Afghánistán, Irák a Irán. Často se hovořilo také o lidských právech a vývoji demokracie v jednotlivých zemích. Řeč ale padla třeba i na neschopnost uvěřit v rámci krizových situacích některým věcem, a na mainstream, který není vždycky schopen nějakému závažnému tématu věnovat adekvátní pozornost. Spolu s tím například docházelo k podceňování témat migrace apod. To by ale v už tak dost vyčerpávajícím článku (co se informací týče) bylo moc.

Autor článku se pokusil nějak v kostce shrnout, co vše na debatě zaznělo. Pokud vás to alespoň trochu zaujalo, můžete si kdykoliv pustit záznam diskuze, který by měl být na internetu k dispozici.

Titulní fotografie: Kateřina Gorbová, facebooková stránka Jeden svět Ostrava