Praktické kurzy nad rámec výuky

V rámci studia na Ekonomické fakultě se můžete setkat jak s povinnými předměty, tak povinně volitelnými, jejichž výběr záleží čistě na vás. Kromě toho je zde však také možnost využití velkého množství různých kurzů nad rámec výuky. A jedny z těchto kurzů, tematicky zaměřené na management, budou probíhat již v březnu tohoto roku.

V rámci praktických kurzů (nejen) pro manažery si můžete vybrat hned ze tří možností. Tou první je Franchising Akademie, jejíž cílovou skupinou jsou například podnikatelé, studenti a absolventi, manažeři, právníci i IT specialisté, kteří na bázi franchisingu působí. Součástí kurzu nejsou pouze přednášky, ale také zajímavé exkurze a besedy, na nichž se setkáte s profesionály z praxe.

Možností druhou jsou kurzy HR Akademie. Tyto kurzy jsou prakticky zaměřeny na management lidských zdrojů. Lektory jsou manažeři s dlouholetou praxí a bohatými zkušenostmi. Cílovou skupinou jsou manažeři, ale také studenti, pro které jsou připraveny odborné stáže ve firmách. Garanty jsou pak Ekonomická fakulta VŠB–TUO a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Pro ty, kteří chtějí pracovat na svém rozvoji a rádi by prohloubili své schopnosti a dovednosti v řízení sebe sama, ale i druhých, je zde poslední z kurzů, a to kurz LEADERSHIP. Mimo jiné se zde naučíte, jak úspěšně komunikovat, minimalizovat stres či jak efektivně řídit změny ve firmě. Výuka probíhá interaktivní formou, během níž se s vámi o své zkušenosti a pohledy podělí lidé z praxe.

Všechny výše uvedené kurzy jsou komerčně nabízeny všem výše jmenovaným cílovým skupinám. Po absolvování těchto kurzů pak obdržíte od fakulty certifikáty o absolvování, a to i pokud absolvujete pouze část modulů kurzů. Více informací o jednotlivých variantách najdete v tomto odkazu.

 

 

Zdroj fotografií: archiv redakce