Seriál: 2. díl aneb mé studium na Ekonomické fakultě

Skoro po měsíci, kdy už mnoho z vás zapomnělo na to, jak fakulta vypadá, se vracíme zpátky s naším letním seriálem. Tentokrát se nezaměříme pouze na nové a čerstvé studenty a studentky, nýbrž také na spoustu těch zkušenějších. Povíme si něco o průběhu studia samotného, zkouškách a zápočtech, o univerzitní knihovně, místech pro klidné studium nebo také o tom, jak si zachovat klidnou hlavu při plnění studijních povinností bez ohledu na názory kolegů spolužáků a spolužaček ohledně obtížnosti předmětů a pedagogů.

Vysokoškolské studium je v řadě oblastí jiné než všechny dosavadní stupně studia. Vyžaduje více času, samostatnosti, plánování, pevné vůle a zapojení vícero mozkové kapacity, než tomu bylo dosud zvykem. Na otázku, jak studium probíhá, existuje jednoduchá odpověď: tak, jak si to člověk sám udělá. Každý má jiné výchozí předpoklady: někdo se více učí, jiný zas si více pamatuje z přednášek, někomu jde více derivace a jinému zase pravděpodobnost, někdo radši deskriptivní ekonomii než operační výzkum a někdo jiný zase radši lineární programování v operačním výzkumu než síťové diagramy, nebo naopak apod. Je to podobné jako když postavíte opici, hrocha, šneka a veverku a zadáte jim, ať co nejrychleji vylezou na strom. Každý má svůj způsob, každému to nějak trvá, ale co mají společné, je, že musí vylézt na strom. I během studia je třeba plnit studijní povinnosti – udělat zápočty, zkoušky a státnice – a záleží na každém, jak si své povinnosti bude plnit.

Jak úspěšně absolvovat všechny předměty?

Určitě už znáte Paretovo 80/20. Rozhodně to neaplikujte na absolvování předmětu, ačkoliv i tací by se jistě našli. Navíc je složité odhadnout, co těch 20 % konkrétně obsahuje. Ve všem však musí existovat něco jako chtíč mít to hotové. Potom už to nějak jde.

U každého předmětu existují podmínky splnění. Ty spočívají v dosažení potřebného počtu bodů u zápočtů a zkoušek. Některé předměty jsou dokončeny jenom zápočtem, jiné klasifikovaným zápočtem, jiné pouze zkouškou a další jak zápočtem, tak zkouškou. Každý předmět rovněž stojí určitý počet kreditů, který student nebo studentka po jeho absolvování získá. Obvykle by mělo platit, že počet kreditů jde ruku v ruce s obtížností předmětu (kolik času je k absolvování potřeba apod.).

Je těžké věnovat se vícero věcem naplno ve stejný časový okamžik. Navíc někde je třeba dělat souběžně seminárky, prezentace apod. V každém případě však by bylo dobré vytipovat si ty předměty, které jsou nejnáročnější, a přesně těmto předmětům věnovat zvýšenou pozornost a úsilí (to neznamená, že na ostatní by se mělo kašlat).

Nejideálněji by také měl člověk pravidelně docházet na, pokud možno, všechny přednášky a cvičení a postupně si dělat poznámky – ne vždy je to však možné. Proto je důležité mít základní povědomí o tom, co se probírá, a včas si pročíst, nebo alespoň nashromáždit potřebné materiály. Když už se zdají některé přednášky být nad rámec toho, co je člověk schopen absorbovat, je důležité, aby alespoň u těch nejdůležitějších a nejnáročnějších předmětů se přednášek zúčastnil. Každopádně i pokud by měl člověk vynechat všechny přednášky v nějakém předmětu, je to zaprvé každého věc a zadruhé i v takových případech lze předmět úspěšně absolvovat, ovšem spíše převažují záporné než pozitivní stránky takového rozhodnutí.

Většinou se stejně stane to, že v jednom nebo dvou týdnech se nahromadí hromada zápočtů a předtermínů zkoušek a najednou není čas věnovat se všemu, i z tohoto důvodu je dobré se na nic v průběhu semestru nevykašlat.

Zkoušky a zápočty je dobré si, je-li to možné, dobře naplánovat. Logicky – když vím, že potřebuji více času, tak si nenaplánuju zkoušku z daného předmětu tak, že ho budu mít málo. Time management je však často veliký problém, ovšem byla by nuda, kdyby ne.

Pokud vznikne během semestru problém, netřeba dělat paniku. Existují různé facebookové skupiny a stránky, kde lze domluvit doučování nebo lze získat nějaké zajímavé materiály, s jejíchž pomocí je možnost si látku procvičit. Rovněž internet obsahuje plno takových materiálů. Na YouTube existují specializované kanály, které jsou pro tyto případy právě určeny (např. ISIBALO u matematiky nebo EKOSPACE u mikroekonomie a makroekonomie). Pokud by nepomohlo ani to, určitě není od věci domluvit si konzultace s pedagogem problematického předmětu.

Existuje návod na správné učení?

Které učení je správné? Každému vyhovuje něco jiného. Někteří hovoří o klíčových slovech a myšlenkových mapách, jiní zase o tom, jak si barví a zvýrazňují apod. Určitě nemá cenu se učit nic doslovně, ale především chápat. Jakmile člověk něčemu porozumí, je potom snazší si k nastudovanému mechanismu udělat poznámky a zapamatovat pár pojmů než se všechno drtit vyloženě z hlavy. Také zmíněné zvýrazňování, nebo dokonce vybarvování snazší zapamatování si něčeho umocňuje. Jsou ale předměty, které jsou vyloženě o pochopení, bez kterého se nelze obejít. Rovněž nepomáhá u něčeho sedět v kuse 10 hodin. Je důležité si proces učení racionalizovat, vyhradit si čas a nebát se dělat si přestávky. Jakmile už totiž člověk začíná usínat nebo se nesoustředí, měl by učení odložit do dalšího dne, nebo si dát aspoň na půl hodinky pauzu. Škola hrou, jak pravil Komenský – je třeba najít si takovou formu a způsob, který bude zábavný a efektivní (čas x výkon). Je paradoxní, že člověk dnes chodí do školy, ale největší problém nemá s tím, co se má naučit, nýbrž jak se to má naučit, proto stále platí: pořád se učíme. Důležité je dělat něco během semestru pořád: jakmile uteče začátek, začíná toho být víc a chce to o to více úsilí si s tím poradit.

Kde sehnat studijní materiály?

Pro každý předmět existuje seznam povinné a doporučené literatury. Literatury v dnešní době a různých zdrojů k učení existuje celá řada. Navíc je možné danou problematiku vždy nastudovat i ze zdrojů, které v seznamu uvedené nejsou, ovšem lepší je se držet tím, co tam uvedeno je, poněvadž je těžké se vyznat v rozsahu dané látky a také samotní pedagogové ví, proč to či ono studentům doporučují.

Co se týče skript a studijních materiálů, tak jsou většinou k sehnání na LMS, skriptárně nebo je možné využít známosti a skripta od někoho odkoupit či dorazit na burzu učebnic, kterou jako Sokolská33 pořádáme. Také existují souhrny přednášek, které někdo vytvoří a posléze nabízí. V každém případě je dobré brát zřetel na aktuálnost a faktickou správnost, což se někdy zapomíná. Rovněž univerzitní knihovny (pobočka na Ekonomické fakultě) nabízí řadu literatury potřebné pro úspěšné studium. Rovněž nabízí přístup do mnoha odborných online databází a nabízí řadu novin a časopisů k prostudování. Nutno podotknout, že nově také je možné mít vstup do elektronické podoby vybraných skript skrze nově zpřístupněné databáze. Funkce knihovny je během studia nezastupitelná a u nás na fakultě je knihovna skvělá. Pokud ještě nejste registrovaní, určitě tak učiňte. Stačí přijít, vyplnit formulář a jste tam.

Jeden/jedna povídali…

Jistě to znáte. Jdete po chodbě nebo sedíte někde a posloucháte, jak někdo mluví o vyučujícím, že je náročný, špatně něco vysvětlí nebo jaké těžké dává písemky či jak těžký daný předmět je. Ničemu nevěřte. Opět platí, že každý jsme nějaký a každému vyhovuje něco jiného. Autor článku se setkal většinou s tím, že drtivá většina toho, co slyšel, nebyla pravda. Na vině mnohdy bývá spíš vlastní selhání nebo neúspěch s očekáváním štěstí apod. než přímo neuvěřitelná náročnost nebo špatný přístup ze strany vyučujícího. Každému však někdo nesedne a stát se může cokoliv, ale vytvářet si názor předem a jít do něčeho, o čem člověk zatím moc neví, není nejlepší varianta. Věřte jenom sami sobě a tomu, že tady není nikdo, kdo by vás chtěl potopit.

Kam se jít učit?

Všichni se učíme doma, ale během školy v pauze mezi výukou existuje řada míst, kde lze sednout a něco málo si přečíst nebo splnit nějaký úkol. Například dobrá zkušenost je s CrossCafe v centru nebo kavárna U Černého stromu před Novou radnicí. Klid, prostor i možnost pro intenzivní diskuzi najdete také ve studovně nebo v čítárně na Ekonomické fakultě. Kaváren je však v centru Ostravy celá řada. SAM8 cafe kousek od indicko-nepálské restaurace Makalu, BonGusto Caffé na Kuřím rynku, Centrum PANT rovněž kromě skvělých a zajímavých akcí (přednášky, besedy apod.) nabízí zázemí pro výplň času mezi výukou a řada dalšího. Když je léto a hezké počasí, tak poblíž Ekonomické fakulty v Husově sadu nebo v parku podél Ostravice, který začíná od budovy E. To ale rozhodně není všechno – míst v centru 3. největšího města je opravdu spousta.

Na závěr snad jen dodat, že padla spousta věcí, která jsou spíš individuální záležitostí. Důležité je nic nepodcenit, z ničeho zbytečně nestresovat a zachovat chladnou hlavu. Na každý předmět přece jen existuje více pokusů. Také je dobré najít svůj způsob učení a plánování si svých povinností, protože potom je řada věcí snazších. Příští a poslední díl bude o radách, tipech a tricích vč. přípravy k závěrečným pracím a státnicím (bakaláři).