Slovníček pojmů – 1. díl: Finanční pojmy

Studium ekonomických věd s sebou přináší mnoho úskalí. Jedním z nich může být například nikdy nekončící seznam pojmů, které si student musí zapamatovat. Abychom vám studium nějak ulehčili, vymysleli jsme si pro vás nový měsíční seriál, ve kterém budou pravidelně vycházet nejčastější pojmy z různých ekonomických oblastí. Tématem našeho prvního dílu jsou finanční pojmy:

 1. Alternativní investice = investice například do uměleckých předmětů, známek, mincí, starožitností apod.
 2. Anuita = stálá pravidelná platba po přesně dané období
 3. Arbitráž = obchod, který využívá odlišných cen na různých trzích
 4. Barter = výměnný obchod zboží za zboží
 5. Bazický bod = setina procentního bodu
 6. Blue chips = akcie největších a nejčastěji obchodovaných podniků
  na burze
 7. Býčí trh = rostoucí akciové trhy
 8. Býk = spekulant předpokládající budoucí růst ceny cenných papírů
 9. Diverzifikace = rozložení investic v portfoliu za účelem snížení rizika
 10. Durace = průměrná doba, za kterou získáme z dluhopisu zpět to,
  co jsme do něj investovali
 11. Ekvivalent neurčitosti = hraniční částka, po jejímž překročení
  již investor nepovažuje investici za jistou, ale za hazard
 12. Inflační riziko = riziko, že inflace ovlivní reálnou výnosovou míru
  a reálný výnos z investice bude záporný
 13. IPO = veřejná nabídka akcií firmy
 14. ISIN = dvacetimístný kód, kterým se označuje emise cenných papírů
 15. Konzola (věčný dluhopis) = vyplácí kupony po neomezenou dobu
 16. Lot = jednotka minimálního obchodovatelného množství cenného papíru na veřejném trhu
 17. Medvědí trh = klesající trh s CP
 18. Prémie za riziko = odměna za ochotu převzít riziko
 19. PX – 50 = index Burzy CP Praha
 20. Rabat = sleva nebo srážka z prodejní ceny v procentech
 21. Sanace podniku = opatření k ozdravení finančních záležitostí podniku
 22. Úmor = splátka jistiny bez úroku
 23. Underperformance = okolnosti, kdy investice v daném období
  ve srovnání s jinou dosáhne horšího výnosu
 24. Volatilní trhy = trhy, na kterých dochází ke kolísání cen investičních instrumentů a výnosů
 25. Výnosová křivka = znázorňuje vztah mezi výnosem a časem do doby splatnosti
 26. Zlatá akcie = zakládá právo veta při hlasování na valné hromadě
zdroj: webová stránka pixabay.com

S těmito slovíčky se na poli finančních trhů budete orientovat zase o něco lépe.  A na co se můžete těšit příště? Další díl přinese pojmy z oblastí bankovnictví.

Titulní fotografie: webová stránka pixabay.com