Slovníček pojmů – 2. díl: Pojmy z bankovnictví

V našem dalším dílu se podíváme na zoubek pojmům z bankovnictví. V následujícím článku se tak dozvíte, co například znamená, když došlo k depreciaci měny, či pomocí jakého faktoru můžete porovnávat jednotlivé úvěry.

 1. Apreciace = zhodnocení domácí měny vůči zahraniční měně
 2. Bailout = vnější finanční pomoc před bankrotem
 3. Bonita = schopnost klienta splácet
 4. Clearing house = místo, kde dochází k fyzickému vypořádání sjednaných obchodů s CP
 5. CSC = bezpečnostní kód karet
 6. Deponování = uložení cenných věcí do depozitáře
 7. Depreciace = znehodnocení domácí měny vůči zahraničním měnám
 8. Devizy = bezhotovostní forma zahraničních měn
 9. Fleet card = platební karta, kterou se hradí náklady spojené s provozem motorových vozidel
 10. Floor limit = nastavitelná částka, kterou lze provést transakci bez její autorizace v bance
 11. Chargé karta = úvěrová platební karta nabízená nejbonitnějším zákazníkům
 12. Jistina = vypůjčená částka bez úroků
 13. Kapitálová přiměřenost = vybavenost banky vlastními zdroji ve vztahu k veškerým nákladům a rizikům
 14. Kontokorentní úvěr = krátkodobý úvěr, který lze čerpat do mínusu
 15. Kvintace = písemné potvrzení splacení dluhu
 16. LTV = maximální hodnota hypotéky vzhledem k ceně nemovitosti
 17. Nekrytý úvěr = úvěr, který není zajištěn aktivy dlužníka
 18. Nulové navýšení = součet splátek a akontace se rovná pořizovací ceně věci a klient tak nezaplatí nic navíc
 19. RPSN = veškeré roční náklady spojené s úvěrem
 20. Spread = rozdíl mezi nákupním a prodejním kurzem měny
zdroj: webová stránka pixabay.com

Tak vidíte. Pojmy, které běžně vidíte v reklamách na bankovní produkty nebo jste je četli v nějakém novinovém článku, jsou pro vás zase o něco srozumitelnější. 

Titulní fotografie: webová stránka pixabay.com