Spoustu skvělých informací a inspirace přinesl 12. ročník Patriotů MSK

Ve čtvrtek 4. dubna se v Ostravě konal již dvanáctý ročník setkání Patriotů MSK. Tento rok byl poprvé program celodenní, a naši redaktoři, Vojtěch Koňařík a Pavlína Vavříčková, se tedy mohli zúčastnit hned několika workshopů či přednášek, kterým je tento článek věnován.

Redaktorka Pája

Tento rok jsem tuto akci navštívila úplně poprvé, takže jsem z počátku nevěděla, co očekávat, ale díky bohatému programu jsem ani na chvíli neváhala a s účastí souhlasila. Nejvíce mě zaujala různorodost workshopů a besed, na kterých si mohl na své přijít student, freelancer, i majitel již rozběhnutého podniku.

Rozhodla jsem se pro workshopy určené především studentům a začínajícím podnikatelům, jejichž názvy zněly Najdi si svůj DreamJob na LinkedInu a Business model za hodinu. První z mnou navštívených workshopů se věnoval sociální síti LinkedIn neboli sociální síti profesionálů. Workshop byl dle mého názoru velmi přínosný a v budoucnu se mi nově nabyté znalosti budou jistě hodit. Tuto službu totiž využívá jen v České republice zhruba milión a půl uživatelů a až sedmdesát procent je tvořeno jen nabídkami práce.

Ačkoliv se hodina a půl zdá jako dostatek času, musím říct, že je stále spousta rad a tipů, o kterých jsme si bohužel říct nestihli.

Během hodiny a půl jsem se dozvěděla o základních principech, o tom, jak tato sociální síť funguje, či jak by měl správně vypadat profil, aby zaujal a byl snadno vyhledatelný pro potenciální zaměstnavatele. Také jsme zjistila, jak si můžeme sami vyhledat ideální práci. Ačkoliv se hodina a půl zdá jako dostatek času, musím říct, že je stále spousta rad a tipů, o kterých jsme si bohužel říct nestihli. Sám Jiří Jambor, jenž nás tímto workshopem provázel, uznal, že bychom potřebovali minimálně dvojnásobek určeného času, abychom do problematiky zcela pronikli.

Beseda o vytvoření business plánu za hodinu stavěla na tom, že každý z účastníků už má nějakou ideu, kterou by rád realizoval. Já jsem tuto ideu neměla a vyměřenou dobu jsem tedy strávila spíše posloucháním. Dozvěděla jsem se však o nástroji zvaném Lean Canvas, a pokud byste měli někdy nápad, který stojí za to, tak vám tuto jednoduchou a poměrně rychlou metodu vřele doporučuji.

Součástí celodenního programu byl také food festival konající se v dolním patře budovy DK AKORD. Velkým plusem byl především široký výběr jídel a rychlá obsluha. Kromě hlavního chodu si člověk mohl pochutnat také na polévce, řadě zákusků nebo na Yes chips, které se v jednom ze stánků také objevily.

Redaktor Vojta

Letošní workshopy přinesly spoustu zajímavých témat z praxe a důležitých poznatků nejenom pro podnikatele a manažery, ale také pro zaměstnance a lidi hledající pracovní příležitosti. Já navštívil workshopy s názvy Jak si při obchodování udržet čistou hlavu a nedělat kraviny? a Digitalizace v podnikání. Každý workshop začínal krátkým vstupem všech účastníků workshopu zahrnujícím představení a důvod, proč zde jednotliví účastníci jsou, resp. co od setkání očekávají.

Všechny řečníky spojuje společný jmenovatel – jsou z našeho regionu a jsou úspěšní.

Spoustu působivých rad a tipů pro zefektivnění hledání obchodních partnerů nebo zákazníků (vlastně úplně čehokoliv a kohokoliv) přinesl prodejní pipeline (nebo také obchodní trychtýř), který představil Václav Prak z ostravské firmy RAYNET s. r. o. V něm nabídnul sedm bodů, které jsou zásadní pro získávání kontaktů a uzavírání zakázek. Samotný pipeline představuje postupné kroky, které vedou k uzavření nového obchodu a slouží jako nástroj k podpoře rozhodování a plánování odpovídající na jednoduchou otázku: „Kolik je třeba oslovit klientů před tím, než uzavřeme obchod?“ Možnosti využití jsou opravdu široké – od podnikových manažerů až po členy studentských organizací, ale také si jej lze představit v běžném životě, protože v rámci něj můžeme analyzovat, kolik musíme oslovit lidí, kolik z toho proběhne komunikací, kdy se domluvíme na nějaké schůzce, a jestli to vede ke správnému výsledku.

Průmysl 4.0 už není pouze něco, co přijde, ale něco, co se reálně děje. O tom, jak probíhá a funguje digitalizace v rámci podniku, hovořil Filip Plevač z Moravskoslezského inovačního centra. Na reálném schématu znázorňujícím výrobní proces si jednotliví účastníci workshopu mohli vyzkoušet umístění senzorů do procesu tak, aby z toho plynuly podstatné informace, na základě kterých lze posléze zjistit (kromě číselných údajů týkajících se procesu výroby), co je třeba změnit, kde dochází k chybám, co je nutné zefektivnit apod. Celý koncept tedy spočívá v tom, že se vytvoří nějaké senzory zachycující reálné jevy, v rámci nichž lze hledat vztahy a souvislosti s výsledky. Opět se jedná o určitý způsob podpory rozhodovacích procesů. Po jednom příkladě následoval další, kdy vybraný dobrovolník prostřednictvím grafického znázornění nastínil firemní proces výroby a prodeje, kde jednotliví účastníci mohli znázornit, jak rozmístit dané senzory co nejvhodnějším způsobem a jaké implikace budou dané volby mít pro podporu rozhodovacích procesů.

Mimo workshopy probíhaly inspirativní přednášky řečníků. Vystoupili zde podnikatel a manažer Libor Wittasek, bývalý primátor hlavního města Prahy a vysokoškolský pedagog Tomáš Hudeček, podnikatel a vizionář stojící za Coffee Culture a PWR Composite Jan Raška, zakladatel MOMENT Charity Shops Richard Gazda a majitel Kofoly ČeskoSlovensko Jannis Samaras. Všechny spojuje společný jmenovatel – jsou z našeho regionu a jsou úspěšní. Přinášejí zkušenosti, vytvářejí příležitosti a budují lepší Moravskoslezský kraj.

Velmi inspirativní byla přednáška Libora Wittaska, který vychází z poznatků známého českého ekonoma prof. Zeleného. Charakter ekonomik se mění. Výroba putuje zpátky do zemí původu, a éra globalizace, která výrazně přispěla ekonomickému rozmachu, se pomalu stává věcí minulou. Moderní technologie a inovace přinášejí změny, které zásadním způsobem ovlivní nejenom lidské myšlení, ale také podobu ekonomik. Spotřebitelé více poptávají, představují tahouna v rámci zrychlování produkce. Svět se zrychluje a tradiční podniky mají veliký problém se trendu přizpůsobit, poněvadž konkurence a technologie je na takové úrovni, že tradiční, a i nově vzniklá know-how s řadou nápadů jsou rychle zastaralá.

Moderní technologie a inovace přinášejí změny, které zásadním způsobem ovlivní nejenom lidské myšlení, ale také podobu ekonomik.

Celý Moravskoslezský kraj včetně Ostravy skýtá řadu možností a výzev, a také díky Patriotům MSK se daří podporovat ty, kteří těmto výzvám čelí. Jsme rádi, že se daří konferenci pořádat, poněvadž to, co zde letos zaznělo, mělo alespoň za nás význam, a věříme, že tomu tak bude i v nadcházejících ročnících.

Autoři: Pavlína Vavříčková a Vojtěch Koňařík
Foto: Tereza Zgabajová

This slideshow requires JavaScript.