Stále váháš, kam po maturitě? Studuj u nás na Ekonomické fakultě!

Jsi ve čtvrtém ročníku střední školy, čeká tě maturita a váháš, na jakou vysokou si podat přihlášku? Věř, že právě Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava je tou nejlepší volbou! Čti dál a dozvíš se všechny důležité informace.

Od 7. prosince probíhá první kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů, které bude ukončeno 31. března. Podat si můžeš pouze jednu přihlášku. Tu podáváš elektronicky na adrese https://prihlaska.vsb.cz. Současně musíš odevzdat zkrácenou tištěnou podepsanou verzi přihlášky na studijní oddělení EkF, nebo ji můžeš poslat poštou. Doručená však musí být nejpozději do 31. března! Součástí přihlášky je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. Pokud tě maturita teprve čeká, musíš úředně ověřenou kopii odevzdat do pěti dní od obdržení maturitního vysvědčení na studijní oddělení EkF. Přijímacími zkouškami jsou Národní srovnávací zkoušky obecně studijních předpokladů společnosti Scio, na které se přihlašuješ sám. Další informace o Národních srovnávacích zkouškách nalezneš na https://www.scio.cz/nsz/.

Pro následující akademický rok se budeš moci přihlásit do tří bakalářských studijních programů, a sice Ekonomika a management (obory Ekonomika podniku se specializací Ekonomika a právo v podnikání, Marketing a obchod, Management se specializací Sportovní management a Účetnictví a daně), Hospodářská politika a správa (obory Eurospráva, Finance, Národní hospodářství a Veřejná ekonomika a správa) a Systémové inženýrství a informatika (obor Informatika v ekonomice).

Pokud máš bakalářské studium za sebou nebo tě čekají bakalářské státnice, můžeš se přihlásit do navazujícího magisterského studia. Opět podáváš elektronickou přihlášku na adrese https://prihlaska.vsb.cz/ spolu se zkrácenou tištěnou podepsanou verzí přihlášky, kterou odevzdáváš na studijním oddělení EkF. Nezapomeň na úředně ověřenou kopii diplomu a kopii dodatku k diplomu. Pokud tě státnice teprve čekají, musíš odevzdat výpis známek z vysoké školy za první až pátý semestr. Přihlášku můžeš podat do 30. dubna. Přijímací zkoušky se budou konat 25. a 26. června v budově EkF. Náhradní termín bude realizován v srpnu.

Stejně jako v případě bakalářského studia se budeš moci přihlásit do tří studijních programů, a sice Ekonomika a management (obory Ekonomika podniku, Marketing a obchod, Management, Účetnictví a daně a Ekonomika a právo v podnikání), Hospodářská politika a správa (obory Eurospráva, Finance, Národní hospodářství a Veřejná ekonomika a správa) a Systémové inženýrství a informatika (obor Informatika v ekonomice).

Kompletní informace o přijímacím řízení do bakalářského studia nalezneš na webu fakulty a ve vyhlášce děkana. Kompletní informace o přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia nalezneš rovněž na webu fakulty a ve vyhlášce děkana. V případě přijetí se můžeš těšit na zápis, který se pro první kolo přijímacího řízení uskuteční v červenci.

Držíme pěsti, ať se rozhodneš co nejlépe!

 

 

 

Zdroj fotografií: archiv redakce