Středoškolští studenti si porovnali své vědomosti v soutěži DUEL

Ekonomická fakulta hostila další ročník soutěže DUEL, kterého se účastnily týmy studentů z 10 obchodních akademií a dalších středních odborných škol. Letošní ročník se nesl, podobně jako v loňských letech, ve znamení příjemné atmosféry, aplikace vědomostí, prestiže a zajímavých dárků, které účastníci soutěže na závěr obdrželi. Jaký byl 5. ročník soutěže? Sokolská33 u toho byla a poslechla si názory studentů i organizátorů.

Soutěž se konala v pátek 29. 11. 2019 od 9 hodin, kdy proběhla nejprve úvodní prezentace, během které byli studenti přivítáni a následně byli vyzváni k přesunu do místností, kde se soutěž konala. V každé z místností byly připraveny sponzorské dárky určené k nápomoci při řešení vč. občerstvení a nápojů.  

Organizátory soutěže byly katedry účetnictví a daní, financí a podnikové ekonomiky. Po společné domluvě byla letos událost přesunuta na starší budovu Ekonomické fakulty. Soutěžící studenti tak měli možnost nejenom si prohlédnout svou případnou budoucí alma mater, ale také navázat kontakty s jinými studenty Ekonomické fakulty.

Soutěž se skládala ze 3 částí…

Soutěž jako taková se skládala celkem ze 3 částí: tou první bylo odevzdání vlastního zpracovaného podnikatelského záměru ještě před termínem konání soutěže. Dalšími částmi bylo absolvování testu s tématy z účetnictví a daní, podnikové ekonomiky a financí a případová studie z problematiky účetnictví a daní, kterou jednotlivé týmy musely na místě řešit.

Ačkoliv už byl pátek, který se většinou nese ve znamení očekávaného volna, neznamenalo to ještě, že se vědomí volna promítlo v samotných výkonech. K průběhu soutěže a také ke konečným výsledkům jsme se zeptali přímo vedoucí katedry Ing. Jany Hakalové, Ph.D., z Katedry účetnictví a daní, která nám letošní ročník krátce okomentovala: „Pokud mám zhodnotit pátý ročník soutěže Duel, tak určitě znalosti studentů byly lepší oproti minulým ročníkům. Letos jsme upravili testy a případové studie tak, aby byly přizpůsobeny znalostem z obchodních akademií, ale i jiných středních škol s ekonomickým zaměřením, znalosti byly v rámci soutěže opravdu výborné, jak v  části podnikatelských záměrů, tak v části řešení případové studie z oblasti účetnictví a daní. A potom, když řešili testy z podnikové ekonomiky, účetnictví daní a financí, v této části také dopadly výsledky lépe než v minulých ročnících, takže musím zhodnotit tento ročník jako úspěšný z pohledu znalostí zúčastněných studentů…“

Na soutěž samotnou jsme se ale neptali pouze organizátorů, ale také samotných soutěžících z vítězných týmů:

Student z Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí nám odpověděl: „Já si myslím, že pro náš tým to bylo až moc jednoduché, protože jsme byli dobře připraveni z naší školy.“

„Přicházeli jsme tak, že bychom chtěli být lepší než na pátém místě, jelikož naše předchozí týmy vyslané Bruntálem byly páté a hůř. To byla naše ambice, která se splnila: byli jsme třetí. Soutěžilo se nám poměrně dobře, protože jsme byli jakž takž naučeni a ztratili jsme nejvíce bodů jen na tom podnikatelském záměru, což byl největší kámen úrazu a od prvního místa jsme byli, myslím si, jen o dva až tři body, od druhého o půl bodu, takže si myslím, že to bylo hodně těsné a všichni byli dost připravení,“ komentoval účast student ze Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Bruntál.

3 vítězné týmy a počet bodů:

  1. Gymnázium a Obchodní akademie Orlová (87,5)
  2. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí (87)
  3. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál (85)

Celé závěrečné vyhodnocení probíhalo opět v učebně C343 (jak autor článku někdy vtipně říká: na DPHáčku). V rámci vyhodnocení organizátoři soutěže shrnuli výsledky a přidali stručný komentář. Pochváleny a oceněny byly všechny týmy. Nejhorší výsledek činil 61 % úspěšnosti, což samo o sobě je znamení toho, že výsledky soutěže byly opravdu příjemné. Předměty cen byly pro úplné vítěze finanční částka ve výši 3000 Kč, pro ostatní týmy USB, selfie tyče, bloky, propisky ad. sponzorské dary.

Závěrem celého dne vystoupila paní prof. Dluhošová, která společně s poděkováním zároveň pozvala všechny zúčastněné na Den otevřených dveří, který se bude konat 24. a 25. 1. 2020.

Veliké poděkování patřilo a patří také sponzorům celé akce, kterými jsou:

Ekonomická fakulta VŠB – Technická univerzita Ostrava

Deloitte Česká republika

Kofola, a.s.

Nadační fond Karla Engliše

OKIN BPS, a.s.

PricewaterhouseCoopers Audit Česká republika

STUDENT AGENCY, k.s.

Bidfood Opava, s.r.o.

Statutární město Ostrava

Ekonomická fakulta však nepořádá pouze tuto soutěž. Vedoucí katedry Ing. Jany Hakalové, Ph.D., jsme se zeptali ještě na to, jaké jiné akce nebo soutěže v podobném duchu se na Ekonomické fakultě konají. „Naše Katedra účetnictví a daní pořádá každoročně semináře a odborný workshop se zaměřením z oblasti účetnictví a daní, který je také spojen se soutěží nebo testováním svých znalostí, Katedra financí pořádá soutěž, která se týká finanční gramotnosti, a samozřejmě další katedry pořádají také různé odborné akce pro studenty tady na fakultě. Pravidelně jezdíme také na střední školy v Moravskoslezském kraji prezentovat obory a přednášet různou problematiku studentům přímo na jejich školách,“ uvedla paní doktorka.

This slideshow requires JavaScript.