„Veřejná ekonomika a správa reaguje na požadavky studentů i praxe,“ říká vedoucí katedry Iveta Vrabková

Ekonomická fakulta v letošním roce akreditovala nové studijní programy. Jedním z nich je program Veřejná ekonomika a správa, jehož garantkou je doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.  S docentkou Vrabkovou jsme si povídali například o tom, jaké jsou změny oproti předchozímu oboru, jak moc se studenti v rámci studia podívají do praxe či jestli je jediným uplatněním absolventa úřednická práce. Pojďte si přečíst, co tento program nabízí.

Jak byste stručně charakterizovala obor Veřejná ekonomika a správa?

Veřejná ekonomika a správa je tradičním a perspektivním oborem. Propojujeme se i s jinými obory, takže studenti mají možnost profilovat se multidisciplinárně. Já doufám, že náš studijní program studenti a další vnímají jako zajímavý obor, minimálně proto, že vědět a znát, jak funguje stát a rozhoduje vláda, a ovlivňuje tak naše životy, je velká výhoda. Ať už v osobním životě, nebo při práci ve veřejné či komerční sféře.

Jste vedoucí nově akreditovaného programu Veřejná ekonomika a správa. Mohla byste popsat změny, ke kterým v nové akreditaci došlo?

Co se týče shrnutí změn nebo jiného pojetí v obou stupních studia, jak v bakalářském, tak magisterském, došlo k zásadním změnám v oblasti počtu, obsahového zaměření a kreditového ohodnocení předmětů. Snažili jsme se, jak obsahem, tak i novými předměty, abychom reagovali na nové požadavky studentů a praxe. Aby byl náš program atraktivnější pro studenty, ale zároveň abychom to mohli zvládnout jak s technickým, tak s personálním zázemím, které máme. Studijní program Veřejná ekonomika a správa je určen nejen studentům prezenčního studia, ale také kombinovaného studia, které realizujeme v Ostravě, Šumperku, kde působíme 14 let, a 5 let působíme i ve Valašském Meziříčí. Na těchto alokovaných pracovištích je studium pouze na bakalářském stupni. Navazující už se studuje pouze v Ostravě. To se nezměnilo, zůstává to stejně.

Snažili jsme se reagovat na požadavky studentů i trendy ve výuce.

Jak se změnily předměty Veřejné ekonomiky a správy?

Změna proběhla v jejich obsahu. Při přípravě akreditačního spisu jsme si nejprve analyzovali naše stávající předměty, jestli nemáme překryvy v profilových předmětech. Jestli se například neopakujeme, nebo jestli nám nějaká zásadní záležitost nechybí. A přišli jsme na spoustu věcí, které bychom zřejmě těžko odhalili, kdybychom si neudělali čas a analýzu. Pak jsme se snažili reagovat na požadavky studentů i trendy ve výuce. Například, aby zkoušek nebylo tolik, aby při téhle rychlé době zvládali studium i svůj soukromý život, aby se mohli realizovat i jinak. Snížili jsme počet zkoušek, ale na druhou stranu jsme některé předměty posílili počtem kreditů tak, abychom mohli vyhovět kvalitativním i kvantitativním požadavkům na akreditaci. V bakalářském studiu vznikly nové předměty typu Ekonomie veřejného sektoru, který je ohodnocen šesti kredity a učíme ho i pro jiné studijní programy.

Je tento program více propojen s praxí?

Už jen název programu ve studujících evokuje, že vidí své uplatnění v praxi na konkrétních pracovních pozicích. Dlouholetá zkušenost s kombinovanými studenty nám ukazuje, že řada těchto studentů už někde, v oblasti veřejného sektoru, pracuje. Ve většině případů to jsou úřady, nebo jsou to lidé, kteří pracují v nemocnicích, ve školách, neziskových organizacích a podobně, a ti už mají reálnou představu o tom, jak se dá ten obor naplnit v praxi. Studenti prezenčního studia mohou ve třetím ročníku bakalářského a druhém ročníku navazujícího studia vykonat odbornou praxi, která je kreditově ohodnocena. Pokud si sami nemohou najít organizaci, pomáháme jim ji najít, protože máme celou řadu kontaktů. Další symbióza s praxí je to, že v rámci výuky navštěvujeme organizace, které působí v našem oboru.

Profesí ve veřejném sektoru je mnohem více než těch nudných úřednických.

Když se řekne veřejná ekonomika a správa, spousta lidí si představí nudnou práci úředníka. Musí být ale uplatnění absolventů nutně takové?

Hodnocení atraktivity daného povolání je vždycky na každém z nás, někdo má rád práci administrátora, účetního, analytika a tak dále. Lidé, kteří preferují práci úředníka, vítají, že jejich práce má pevná pravidla. Taková ale vůbec nemusí být práce našich absolventů. Práce ve veřejné správě je sice striktně vymezena zákony, ale mnoho pozic, které zastávají naší absolventi, je kreativních. Příkladem jsou analytici, které můžete vidět také v médiích, kde komentují rozhodování ve veřejné správě a říkají, proč se takto politici nebo manažeři rozhodli a jaký lze očekávat dopad těchto rozhodnutí v praxi. Jsou to lidé, kteří organizují – zabezpečují volby, meetingy, různá komunitní setkávání. Čili těch profesí je ve veřejném sektoru mnohem více než těch nudných úřednických. Ale jak říkám, někdo má vlohy pro práci, která je nalinkovaná, a to je taky významné. Takoví lidé jsou potřeba.

Veřejná správa v praxi úzce souvisí s politikou. Stává se vám, že u vás studují vysoce postavení veřejní činitelé, kteří by při svém studiu teoreticky mohli svého postavení zneužívat?

Ano, za mou praxi se tady několik takových lidí vyskytlo. Víte, to je vždy na zvážení každého člověka, jestliže v době, kdy vykonává vysokou politickou funkci, chce zároveň studovat vysokou školu a zvýšit si svou kvalifikaci. Bavíme-li se o významných politických funkcích typu hejtmana, člena vlády a podobně. Nemyslím si, že je to etické. Já se domnívám, že studium je čistě soukromá záležitost každého z nás. A pokud chceme získat vzdělání v určitém oboru a s tím i titul, neměli bychom být veřejnou osobou. Konečně v takto vysokých politických funkcích, dle mého názoru, člověk nemá dostatečný časový prostor, aby se mohl věnovat poctivě studiu a zároveň veřejné funkci.

Poměrně nově jste vedoucí katedry, a tedy i garantkou nového studijního programu. Práce vám tak jistě zabírá spoustu času. Co ale děláte, když zrovna nepracujete?

Vždy musíte mít vyváženou energii a někde ji musíte taky nabírat. Já jsem vždy nabírala energii ve sportu, v přírodě a doma. Takže se věnuji, ne samozřejmě soustavně, ale snažím se věnovat čas procházkám v přírodě, protože máme psa. Ten mě donutí denně ujít pár kilometrů. Pak se věnuji trochu zahrádce, no a sportu, jako je kolo nebo plavání, to pouze rekreačně, případně chodíme po horách. Řekla bych, že můj osobní život je teď rozložen mezi práci a rodinu a společně s rodinou trávíme čas při těchto aktivitách.


doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D., na Ekonomické fakultě VŠB absolvovala magisterský i doktorský studijní program Veřejná ekonomika a správa a v roce 2018 habilitovala v oboru Ekonomie. Na Ekonomické fakultě pracuje na pozici akademického pracovníka od roku 2007. Dříve pracovala na několika pracovních pozicích ve veřejné správě a dodnes spolupracuje na různých projektech s organizacemi veřejného sektoru.

Autor fotografií: Martina Riemlová