Víte, jací jsou lidé a co od nich můžete čekat?

Asi každý z nás by si přál, aby uměl číst v lidském chování. A to jak v profesním, tak i v osobním životě, kde se setkáváme s lidmi, kteří jsou něčím charakterističtí a něčím se vyznačují. V Centru podpory inovací se nedávno konal již třetí Apple Juice Meeting, tentokráte na téma Typologie lidí o lidech a pro lidi lektora a headhuntera Zdeňka Vondry, který nabídnul určitý návod, jak lidské chování pochopit. Sokolská33 u toho byla a přináší vám stručný souhrn toho, co zaznělo.

„Proč se lidé chovají tak, jak se chovají?“ ptal se Zdeněk Vondra hned na začátku. Každý máme ve své hlavě tzv. trojjediný mozek – kmenový, mezimozek a velký mozek. Kmenový mozek představuje zelenou barvu. Jde o lidi konzervativní vycházející převážně z vlastní zkušenosti, kteří nemají rádi změny. Mezimozek představuje barvu červenou a jde o takové lidi, kteří žijí v přítomnosti a mají dvoubarevné vidění světa. Velký mozek (modrá barva) je zase typický logičností a rozumem – chci něco pochopit, chci důkaz. Podle toho, která část trojjediného mozku u nás převažuje, pak udává, jací jsme a jak se chováme. Platí také, že na našem „já“ se z 50 % podílí naše geny a z 50 % výchova.

Podle Zdeňka Vondry se to, jací jsme, nejlépe pozná v kritických situacích. Hodně o nás ovšem prozradí i naše chování: jaká používáme gesta, jak sedíme, jak se rozhodujeme, jak plníme své úkoly a pracujeme na projektech a podobně. Zelení lidé jsou společenští, červení lidé jsou rváči a bojovníci, modří lidé jsou velice systematičtí, detailističtí a puntičkáři.

Pokud jste se nenašli ani v jednom z těchto typů, nezoufejte. Daleko častější jsou totiž tzv. mezitypy. U těchto lidí se ani jedna z barev nevyskytuje ve své čisté podobě, ale většinou je to kombinace dvou barev, které u daného jedince převládají a které ho nejlépe vystihují.

O lidských osobnostech a typických lidských vlastnostech se toho posluchači na Apple Juice Meetingu dozvěděli opravdu mnoho. Zajímavým poznatkem, který si s sebou domů odnesli, byla myšlenka z úvodní řeči Zdeňka Vondry: „Aby mi lidé věřili, musím zůstat sám sebou.“ I když můžeme určité věci ovládat a korigovat, nemáme se snažit je vyloženě měnit a co je důležitější a co také Zdeněk Vondra podotknul: „Nesnažte se změnit ty druhé lidi.“

 

Pokud vás tato událost zaujala, neváhejte a navštivte některou z dalších akcí Centra podpory inovací, o kterých si můžete přečíst na jejich webových stránkách.

Centrum podpory inovací slouží jako vysokoškolské pracoviště Vysoké školy báňské. Jedna z řad činností CPI je rozvoj a podpora podnikavosti, rozvoj inovací a vznik startupů. Pomáhá tak začínajícím podnikatelům i již fungujícím firmám v regionu. Kromě řady zajímavých akcí zde existuje také možnost volitelného předmětu Start-up podnikání v nabídce pro studenty VŠB-TUO.

Přednáška Zdeňka Vondry představovala doprovodnou událost v rámci Týdne inovací a my se budeme těšit na příště.

 

 

Zdroj fotografií: Centrum podpory inovací