VŠB – TU Ostrava má nového rektora! Slavnostní inaugurace dopadla na jedničku

Nový školní rok, nové vize a nové šance. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava do toho skočila po hlavě. 7. září 2017 proběhla slavnostní inaugurace nového rektora, profesora RNDr. Václava Snášela, CSc. Sokolská33 byla u toho a přináší vám zajímavosti přímo z dění. Buďte v obraze!

Volba nového rektora univerzity proběhla už v březnu roku 2017, ale do funkce vstoupil profesor RNDr. Václav Snášel, CSc., až 1. září. Než však mohl začít úřadovat, bylo potřeba rozloučit se s rektorem odstupujícím, profesorem Ing. Ivem Vondrákem, CSc., zhodnotit uplynulé období a ukončit funkční období prorektorů. Aby mohlo nové vedení univerzity začít s čistým štítem.

Slavnostní inaugurace 7. září 2017 začala v 9.00. Aula VŠB – TU Ostrava v Porubě je ohromná, přesto se podařilo v rekordní účasti zaplnit téměř celý sál. Šanci přijít dostala celá akademická obec včetně hostů z jiných univerzit. Celým programem nás provedl docent Ing. Radim Halama, Ph.D., nový prorektor univerzity pro mezinárodní vztahy a sociální záležitosti.

Aula VŠB – TU Ostrava v Porubě je ohromná, přesto se podařilo v rekordní účasti zaplnit téměř celý sál.

Prvním bodem programu bylo zhodnocení funkčního období odstupujícího rektora, profesora Ing. Iva Vondráka, CSc.: „Vzpomínám si, když jsem 1. února 2010 byl já na pozici pana profesora Snášela, tak tady s námi byl i pan prezident Klaus. Sděloval jsem tehdy své vize o tom, že pro moderní školu nestačí, aby učila, musí se velmi intenzivně věnovat vědě, výzkumu, inovacím. Pan prezident Klaus mi na to řekl: ‚Pane rektore. Učit, učit, učit!‘ Kdybychom u toho zůstali, tak jsme ve velkých problémech, protože doba se mění,“ uvedl v zahájení své řeči.

Za posledních osm let se univerzita opravdu vyhoupla. Vyrostla nová budova Fakulty elektrotechniky a informatiky, postavilo se moderní výzkumné centrum, momentálně vlastní jedno z nejlepších počítačových center v Evropě a mnoho dalšího. „Kromě výzkumných center jsme také postavili mateřskou školu. Musím říct, že to považuji za jeden z mých nejúspěšnějších projektů,“ dodal profesor Vondrák.

Své funkční období zakončil odstupující rektor ukončením funkčního období prorektora pro studium prof. Ing. Petra Noskieviče, CSc., prorektorky pro rozvoj a investiční výstavbu prof. Ing. Darji Kubečkové, Ph.D., prorektora pro mezinárodní vztahy a sociální záležitosti prof. Ing. Jaromíra Gottvalda, CSc., a prorektora pro vědu a výzkum prof. Ing. Petra Prause, Ph.D. Všichni bývalí prorektoři převzali z rukou odstupujícího rektora poděkování za svou činnost.

Program pokračoval slavnostní inaugurací nového rektora, profesora RNDr. Václava Snášela, CSc. Doktorka Mgr. Lenka Jurčíková, Ph.D., přečetla ustanovení Akademického senátu VŠB – TU Ostrava o volbě a jmenování rektora na dobu čtyř let s účinností do 1. září 2021.

Dalším bodem byl proslov nového pana rektora, profesora Snášela. „Je zcela nezpochybnitelné, že naše univerzita vybudovala díky předcházejícímu vedení vynikající výzkumnou infrastrukturu, dokázali jsme společnými silami dát dohromady centra, která patří mezi ta nejlepší ve světě,“ zhodnotil dosavadní práci vedení univerzity.

„Jedním z nejdůležitějších artiklů univerzity jsou její zaměstnanci a studenti. Musíme hledat nástroje, jakým způsobem dále rozvíjet univerzitu. Důležitý je rozvoj vědeckého výzkumu, spolupráce s praxí a spolupráce s regiony. Myslím si, že jedním z hlavních poslání je výuka studentů k podnikavosti. Jednou ze zásadních věcí bude vytvořit dobrý prostor, dobrou náladu v rámci univerzity,“ vylíčil svou vizi nový rektor.

„Jednou ze zásadních věcí bude vytvořit dobrý prostor, dobrou náladu v rámci univerzity,“ vylíčil svou vizi nový rektor.

Pan rektor poté dostal první úkol po svém jmenování – jmenovat prorektory. Nový tým tvoří prorektorka pro studium Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D., prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc., prorektor pro mezinárodní vztahy a sociální záležitosti doc. Ing. Radim Halama, Ph.D., a prorektor pro vědu a výzkum prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. Poté ještě jmenoval svého nástupce na pozici děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky. Tím se stal prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.

Slavnostní inaugurace byla zakončena hudebním vystoupením. MgA. Tomáš Socha usedl za elektrické klávesy a v doprovodu violoncella v rukou MgA. Dušana Bruse vystoupili s Písní beze slov Felixe Mendelssohna a Introdukcí z Italské suity Igora Stravinského.

Sokolská33 gratuluje k úspěšné inauguraci nového vedení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a všichni se těšíme na nové výzvy a pokroky, které přinese.