Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava na návštěvě v České televizi

Ve středu 22. května 2019 se zaměstnanci, pedagogové a někteří studenti VŠB–TUO na osobní pozvání ředitele České televize v Ostravě zúčastnili exkurze v prostorách ostravského sídla naší jediné veřejnoprávní televize. O tom, že regionální pracoviště ČT v Ostravě žije daleko více, než by kdokoli mohl tušit, jsme se přesvědčili i my ze Sokolské33.

Exkurzi pořádaly na základě osobního pozvání pana ředitele regionálního pracoviště ČT v Ostravě odbory při VŠB–TUO. Prohlídky se zúčastnilo kolem 29 účastníků z řad zaměstnanců, vyučujících i studentů.

Dalo by se říct, že prohlídka jako taková se skládala ze tří částí.

V první části jsme měli možnost nahlédnout do obou studií. V jednom z nich se pravidelně vysílají Události v regionech, zatímco v tom druhém se natáčejí různé pořady pro děti, Dobré ráno, veřejné debaty (např. v souvislosti s regionálními volbami) atd. Největší studio k natáčení pak sídlí v Ostravě Radvanicích, kde jsme se bohužel podívat nebyli.

Představeno nám bylo technické vybavení, možnosti efektů i všechno ostatní, k čemu během vysílání dochází a je našim očím na televizních obrazovkách skryto. Kromě nasávání informací jsme si mohli také na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být moderátorem televizního zpravodajství při čtení posuvného textu z obrazovky nebo jsme mohli zasednout přímo za stůl moderátora regionálního zpravodajství.

Ve druhé části exkurze jsme se podívali do místnosti určené k režii. Viděli jsme třeba místa pro grafiky, stříhače, zvukaře, editory atd. Zde nás zaměstnanci stručně seznámili s technickým vybavením a také třeba se způsoby uchovávání záznamů v rámci digitalizace.

Třetí a závěrečná část představovala prohlídku střižen. V těch většinou režiséři společně se stříhači pracují na zpracovávání záběrů.

Součástí prohlídky byly také krátké dokumentární filmy pro návštěvníky poukazující na činnost regionálního pracoviště. Řada publicistických pořadů, dokumentů, kulturních a sportovních událostí, ke kterým u nás dochází – tohle všechno je neodlučitelně spjaté s činností regionální pobočky ČT v Ostravě, která mimo jiné také pořádá dny otevřených dveří pro širokou veřejnost. Ten poslední se konal v Den vítězství 8. května a zájem byl veliký.

Nutno zmínit, že v České televizi pracuje náš bývalý šéfredaktor Jiří Šíma.

Exkurze byla velmi zajímavá a ukázala nám věci, které u televizních obrazovek nejsme schopni vidět. Jsme velmi rádi, že nám byla možnost návštěvy nabídnuta, a děkujeme tímto odborům VŠB–TUO a také panu řediteli za tuto skvělou příležitost.

Foto: archiv redakce