Výzkumná kavárna? Každou druhou středu v letním semestru

Každoročně na EkF probíhá výzkumná kavárna, na které lidé z fakulty, ale i jiných českých a zahraničních institucí, prezentují své výzkumy. Nejinak tomu bude taky v letním semestru, kdy je pro vás připraveno celkem 7 výzkumných kaváren.

Na těchto výzkumných kavárnách budou své výzkumy prezentovat primárně lidé z Ekonomické fakulty, ale třeba také docent Daniel Münich, kterého má většina z nás spojeného například s diskusemi o vzdělání v České republice. Kromě něj vystoupí také, a tento semestr v převážné míře, akademici z fakulty, od doktorandů až po profesory. Novinkou letošního roku je, že se můžete v mnoha případech těšit na týmy (dvojice), které budou své výzkumy prezentovat.

Hned v první z nich se můžete těšit na doktora Meleckého s docentkou Staníčkovou z Katedry evropské integrace. Tématem bude Measurement of Development Potential in EU Regions: Composite Index Approach, a jak tedy název napovídá, výzkumné kavárny bývají v angličtině, takže pokud například chcete ještě před jazykovými testy zkusit, jestli zvládáte i odbornou angličtinu, máte skvělou příležitost.

Docentka Staníčková se zabývá mezinárodní konkurenceschopností, rozvojem a konkurenceschopností regionů, doktor Melecký pak politikou hospodářské a sociální soudržnosti EU, regionálními disparitami v zemích a regionech EU, hospodářskou politikou členských zemí EU a konkurenceschopností a efektivitou členských zemí EU a jejich regionů.

Výzkumná kavárna se koná 19. 2. od 13:00 v místnosti A317.

Akce se koná každých 14 dní, proto 4. 3. představí svůj výzkum na téma Faktory udržitelnosti a efektivnosti sociálních služeb v ČR docentka Vrabková společně s doktorkou Kovářovou.

18.3. budou zástupci Katedry ekonomie profesor Macháček a doktorka Šulganová prezentovat téma Academic promotions in economic profession: The Czech case.

18.4. se dočkáme první prezentace z řad doktorandů, a sice se představí Ing. Sára Novorytová z Katedry národohospodářské s tématem Neutral rate of interest.

Středa 15. 4. bude opět ve znamení zástupců Katedry národohospodářské, docenta Šimka a Ing. Vontroby, kteří budou prezentovat téma Commuting pays off: Evidence on wage returns to inter-urban and intra-urban commuting.

6.5. by měl dorazit již výše zmíněný docent Münich z CERGE-EI a programem kavárny by měla být Publikační výkonnost v ČR.

Finální slovo v tomto semestru by měl mít 20. 5. docent Antonio Rodriguez Andres, jehož tématem bude Knowledge Economy in African countries: A model based clustering approach.

Vzhledem k tomu, že prezentovat budou lidé z několika kateder, určitě si každý vybere to, co ho zajímá nejvíce. Klasický čas začátku je 13:00 a plánovaný čas konce kavárny je 14:00.