Výzkumná kavárna

Výzkumná kavárna je komunikační platforma, která je zaštítěna Katedrou ekonomie a Katedrou národohospodářskou. Jejím cílem je na neformální bázi prezentovat akademikům a výzkumným pracovníkům nejen z Moravskoslezského kraje své výsledky výzkumu.

Kromě již ukončených výzkumů bývá prezentován také rozpracovaný výzkum, nebo se diskutují výzkumné záměry daných vědců, ke kterým mohou získávat neformálně cenné připomínky svých kolegů. Platforma si klade za cíl zvýšit kvalitu výzkumu na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, a posílit tak vzájemnou spolupráci a synergii mezi výzkumníky.

Tématem příští kavárny, která probíhá již tuto středu 13. 3. 2019, je Wage inequality and TFP: Evidence from an integrated corporate tax, employment and customs dataset from South Africa. Přednášejícím bude Andreas Wörgötter z Technical University of Vienna, který působil například v OECD. Výzkumná kavárna probíhá od 14:30 do 15:30 v místnosti A317.

Jak již název napovídá, vše probíhá většinou v angličtině. Tudíž máte příležitost si ověřit či rozšířit své znalosti a schopnosti například před výjezdem do zahraničí, ať na stáž, či na Erasmus+.

 

Zdroj fotografie: internetový Magazín zdraví