Významné osobnosti ekonomické praxe navštívily Ekonomickou fakultu VŠB-TUO

Nejen pro oborové studenty připravila katedra účetnictví a daní celodenní workshop s názvem „Účetnictví, daně a audit v praxi“. Velmi pestrý program, který 6. listopadu ozvláštnila i exkurze do ČT Ostrava, byl plný zajímavých přednášek odborníků z praxe. Studenti si tak měli opravdu z čeho vybrat.

Již od ranních hodin se na učebně A101 střídala jedna osobnost za druhou. Přednášející prezentovali své zkušenosti z ekonomické praxe týkající se účetnictví, daní a auditu. Studenti si tak mohli například vyslechnout přednášku inženýrky Andrey Šnapkové na téma Profesní kariéra v oblasti účetnictví a financí – co očekávat a jak uspět, přednášku inženýrky Jany Bujnochové a inženýra Tomáše Mušálka z auditorské společnosti Deloitte, kteří hovořili o profesi auditora, nebo například přednášku magistry Lucie Kopecké na téma Osobní bankrot a jak dál? Závěrem celého workshopu pak mohli vyslechnout přednášku doktora Jaroslava Brože, který hovořil o aktuálních otázkách oddlužení či přednášku inženýrky Andrey Davidové na téma Daně a převodní ceny aktuálně.

Zhruba v polovině programu přišla řada na přednášku magistra Stanislava Bureše, ředitele Auditního orgánu MF ČR, a inženýra Jiřího Macháta, zástupce ředitele Auditního orgánu MF ČR, na téma „Audit EU fondů – Tak trochu jiný audit“. Ve své přednášce poukázali na fakt, že ač o tom mnoho lidí ani neuvažuje, lze se zabývat auditem také ve veřejné sféře, čehož jsou živým důkazem. Pokud tak uvažujete o profesi auditora, nemusíte svou pozornost zaměřovat pouze na soukromý sektor.

Postupně studentům představili činnost Auditního orgánu. Ta spočívá zejména v zajišťování auditu prostředků Evropské unie s cílem podat ujištění Evropské komisi, že příjmy, které plynou do České republiky, byly využity na projekty legálně a řádně. Dále studentům popsali, jak vůbec takový audit probíhá. Z certifikované hodnoty, kterou si můžeme zjednodušeně představit jako celkový počet projektů, vybere Auditní orgán pouze vzorek, který následně prochází auditem. Výsledky tohoto auditu mohou být různé, jak však sám inženýr Machát komentuje: „Dle našeho průzkumu více než 65 % auditů končí bez nějakého finančního dopadu nebo nějaké korekce.“

Nejčastějšími chybami zjištěnými při auditu bývá porušení pravidel pro veřejné zakázky, nedostatečná řídící kontrola projektů, porušení povinnosti uchovávat dokumentaci související s realizací projektů a mnoho dalších. „Finanční chyby v našich zjištěních jsou od pár korun za špatně uvedené cestovní doklady po obrovské sumy peněz při nějakých velkých projektech,“ doplňuje na závěr magistr Bureš.

Inženýr Neužil hned v úvodu shrnul, jaké jsou rozdíly mezi daňovým poradcem, účetním a auditorem.

Následovala přednáška inženýra Radka Neužila, LL.M., tajemníka Komory daňových poradců ČR, na téma „Profese daňového poradce v praxi – jedinečné postavení na trhu práce“. Přednáška byla velmi zajímavá a osobně by mě nepřekvapilo, kdyby byla pro spousty přítomných studentů zlomová v otázkách výběru budoucího povolání. Inženýr Neužil totiž hned v úvodu shrnul, jaké jsou rozdíly mezi daňovým poradcem, účetním a auditorem. On sám se k těmto rozdílům vyjadřuje takto: „Auditorem bych nechtěl být zejména kvůli obrovské regulaci, která je s touto profesí spojená, a která se ještě možná bude zvyšovat. V účetnictví se budeme v budoucnu u větších firem setkávat s čím dál tím větší digitalizací a automatizací při zpracování účetních dokladů…“

Výhodou daňových poradců je dle něj například to, že na rozdíl od účetních se daňový poradce může adekvátně pojistit, spolupracuje s Komorou daňových poradců ČR, je vázán širokou mlčenlivostí a jedná se o velmi intelektuální práci. Což dokazuje také fakt, že aby se někdo mohl stát daňovým poradcem, musí složit velmi složitou zkoušku, které se věnoval ve druhé části své přednášky. Studentům popsal a vysvětlil, z čeho se zkoušky skládají a jak probíhají, což studenti velmi ocenili.

Jednou z posledních přednášek pak byla přednáška inženýra Davida Kopeckého a magistry Kamily Lyach, kteří společně hovořili o certifikaci ACCA. „ACCA je mezinárodní asociace certifikovaných účetních. Je to organizace, která sdružuje profesionály v oblasti financí a účetnictví a připravuje studenty na manažerské pozice, jako je finanční manažer, finanční ředitel, CFO a podobně,“ vysvětluje hned na úvod inženýr Kopecký.

Studenti studijního oboru Účetnictví a daně mají oproti jiným uchazečům o certifikaci ACCA velkou výhodu. Organizace ACCA uznává pět zkoušek vykonaných na Ekonomické fakultě. Zatímco ostatní uchazeči tak musí splnit celkem třináct zkoušek, naši oboroví studenti jich musí splnit pouze osm. Stačím jim pouze přihlásit se do programu nejpozději před ukončením studia a do roka složit minimálně jednu ze zbývajících osmi zkoušek. Navíc jsou studentům odpuštěny některé poplatky spojené s certifikací.

Spousta zaměstnavatelů dává lidem s ACCA certifikací automaticky přednost před jinými uchazeči o zaměstnání.

Studenti, kteří využijí tuto možnost, mají obrovskou konkurenční výhodu. Spousta zaměstnavatelů dává lidem s ACCA certifikací automaticky přednost před jinými uchazeči o zaměstnání. A navíc spousta zaměstnavatelů po přijetí uchazeče do zaměstnání certifikaci ACCA přímo vyžaduje.

Aby uchazeč získal certifikaci ACCA, musí splnit celkem tři podmínky – úspěšně složit již zmiňované zkoušky, splnit etický modul a naposledy mít minimálně tříletou praxi v oboru. Oproti zkoušek na daňového poradce, které se konají dvakrát ročně, se zkoušky ACCA konají co tři měsíce, tedy čtyřikrát ročně. Nakonec magistra Lyach, Recruitment Consultant z Deutsche Telekom Services Europe – Czech Republic, prakticky vysvětlila, jak se právě firma Deutsche Telekom staví k certifikátu ACCA a jak své zaměstnance podporuje v tom, aby certifikací prošli.

Celý workshop, který skončil až v pozdních odpoledních hodinách, byl plný nových informací, zajímavostí a „perliček“ z oboru. Protože byl program velmi pestrý, vybral si z nabídky přednášek opravdu každý. O čemž svědčila i vysoká účast studentů a pedagogů. Věřím, že workshop kromě jiného, také mnohým napomohl k výběru, jakým směrem se bude ubírat jejich budoucí kariéra.

 

Fotografie: Katedra účetnictví a daní