Workshop Katedry účetnictví a daní aneb nejen o změnách v účetnictví a daních

Místnost A101 Ekonomické fakulty se 5. listopadu proměnila na ráj pro všechny, koho zajímají účetnictví a daně. Katedra účetnictví a daní zde pod patronací Nadačního fondu Karla Engliše, Deloitte a KOPR software v.o.s. v průběhu dopoledne uspořádala workshop na téma „Aktuální novinky a témata z účetnictví a daní – aneb, víte, co nás čeká v budoucnosti?“ Jak workshop probíhal a co všechno se studenti dozvěděli?

Zpestřením workshopu byla pro studenty ranní exkurze do Liberty Ostrava, a. s. „Exkurze do společnosti Liberty byla zajímavá a rozhodně bych ji do budoucna doporučila studentům absolvovat. V rámci prohlídky jsme měli možnost sledovat proces výroby oceli prakticky krok po kroku. Jedinou nevýhodou bylo, že výklad průvodce nebylo někdy přes hukot strojů skoro vůbec slyšet, ale i tak se jednalo o zajímavý zážitek,“ komentuje prohlídku studentka oboru Účetnictví a daně Eva.

Od 10:30 se už pak studenti mohli pohodlně usadit v učebně a workshop mohl začít. Na úvod proběhla přednáška Ing. Jana Brhela a Mgr. Lucie Tížkové z oddělení auditu a daní společnosti Deloitte na téma „Digitalizace a automatizace v účetnictví a daních – aneb profese účetního a daňaře se mění…“ V první části prezentace hovořil Ing. Jan Brhela o robotizaci procesů RPA. Vysvětlil, že RPA robot není žádný chodící nebo mluvící stroj, nýbrž počítačový software. V žádném případě se tak studenti oboru účetnictví a daně nemusí bát, že budou v budoucnosti nahrazeni. Jak sám komentuje: „Využití RPA robotů nemusí znamenat to, že účetní přijde o místo, ale spíše je to doplněk k tomu, aby se účetní mohla věnovat jiným činnostem.“ V druhé části přednášky studenty Lucie Tížková seznámila s procesem daňového reportingu v ČR.

Jako další přednášející se představil JUDr. David Bauer, ředitel odboru Regulace a metodika účetnictví Ministerstva financí. V rámci své přednášky na téma „Připravované změny v účetnictví – Cesta k věcnému záměru nového zákona o účetnictví“ poukázal na nutnou novelizaci zákona o účetnictví, zejména z důvodu stále přibývajících účetních jednotek, vývoje účetní doktríny a rozvoje účetních trendů, kdy je třeba reagovat na globalizaci ekonomiky a harmonizovat účetnictví. Zajímavostí byl například popis samotné tvorby legislativy. V rámci této tvorby dochází k diskuzím ohledně jednotlivých změn. Jednou z diskutovaných položek byla například změna týkající se rozšíření použití Mezinárodních účetních standardů IFRS pro některé velké účetní jednotky a pro vybrané účetní jednotky působící na finančním trhu. Tato změna byla přijata velmi kladně. Kromě obsahové stránky zákona o účetnictví dále můžeme dle doktora Bauera v následujících letech očekávat také změnu jeho struktury.

Posledním blokem přednášek provedl studenty Ing. Matěj Nešleha z Komory daňových poradců problematikou na téma „Nová koncepce v daních v letech 2020–2030“. Nejprve upozornil na projekt Ministerstva financí MOJE daně, jehož cílem je například nový IT systém Finanční správy či elektronický portál pro správu daní – „daňový kiosek“. Následně poukázal na připravované změny v zákoně o daních z příjmů či u zákona o dani z přidané hodnoty. Fyzické osoby se tak v roce 2020 mohou připravit například na každoroční změny minimálních záloh pro sociální a zdravotní pojištění. Osoby povinné k dani z přidané hodnoty čeká v roce 2020 snížení sazeb daně, a tak pokud se například necháte v salonu ostříhat, nebude již tato služba zdaňována 15% sazbou daně, nýbrž pouze 10%.

Závěrem workshopu došlo k vyhodnocení vítězů soutěže na téma účetnictví a daní, které se mohli studenti během dne zúčastnit. Absolutním vítězem, který obsadil první místo, byl Bc. Lukáš Nitka a my mu tímto gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů i v dalších soutěžích.

Pokud vás workshop zaujal, ale z různých důvodů jste se jej nemohli zúčastnit, nezoufejte. Katedra účetnictví a daní pořádá zajímavé workshopy každý školní rok, a tak věříme, že vám to příště už vyjde. My tam budeme určitě!