Zajímáš se o lidské chování? Nenech si ujít Apple Juice Meeting o typologii lidí.

Pokud někdy přemýšlíš, proč se lidé chovají tak, jak se chovají, a rád by ses o této problematice dozvěděl více, nenech si ujít tuto skvělou příležitost.

Apple Juice Meeting: Typologie lidí je povídáním o lidech a pro lidi. Dozvíš se o typologii lidí, kterou můžeš snadno aplikovat v osobním i profesním životě. Po návštěvě této akce se již nebudeš dále podivovat nad reakcemi a chováním lidí ve svém okolí a přemýšlet o druhých ve smyslu, jak by se měli chovat.

Akcí provází Zdeněk Vondra, lektor a headhunter, který přednáší o obchodě a práci s lidmi od roku 1998. Specializuje se na nábory a headhunting, na zavádění motivačních adaptačních procesů a komunikaci s nadřízenými i podřízenými pracovníky. Pomáhá firmám zvýšit jejich efektivitu a zisk.

Akce se koná v úterý 21. května od 16:30 hod. v Kovorku, Centru podpory inovací. Přihlásit se můžeš pod tímto odkazem.

Pokud se zajímáš o lidské chování nebo jsi leaderem týmu, neváhej a rozšiř své znalosti o problematiku chování lidí.